Sökordsannonsering med Google Ads

Google Ads, det finns inget bättre tillfälle att annonsera än när någon redan har bestämt att de vill ha din produkt eller tjänst och är aktivt ute efter att köpa.

Boka möte

Vad är Google Ads (tidigare AdWords)?

Kortfattat så budar du på de sökord som är relaterade till ditt företag för att få din annons framför användarna och betalar endast en liten avgift till Google om din annons klickas.

Om din kampanj är rätt inställd kan det här vara ett mycket lönsamt sätt att nå potentiella kunder som aktivt söker efter din lösning.

Som du kan förmodligen föreställa dig, kräver en framgångsrik betald Google Ads kampanj mycket tid och uppmärksamhet. På Buzzle övervakar vi kontinuerligt och optimerar våra kunders konton för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Sökordsannonsering är inte lätt, men resultaten kan omdefiniera framgång för ditt företag.

Google Ads / PPC strategi

Är din Google Ads / PPC integrerad med din retargetingstrategi?

För att växa i denna snabba miljö måste din PPC strategi vara centralt integrerad i din marknadsföringsplan.
Flera faktorer kan påverka hur effektiv din PPC satsning blir och vilka resultat du får, målet är att förstå vad som kommer att skapa tillväxt i din nuvarande situation. De vanligaste beskrivs nedan.

Branschfaktorer som marknadstillväxt, om du ser tillbaka på tillväxten av Black Friday under de senaste 5 åren, kommer du att se hur denna händelse har blivit kärnan i många detaljisters expansion och julstrategier. Att få ditt varumärke där vid rätt tidpunkt och rätt budget är avgörande för framgång.

Varje industri och varje kund har sina egna unika utmaningar och mål, Google Ads strategin utvecklas kring dessa. Om du vill driva trafik eller öka antalet konverteringar börjar vi där och kan därför anta rätt strategi. Detta planeras från struktur ner till sökordet och annonstext för att säkerställa maximal prestanda.

RESULTAT TILLSAMMANS

Vill du ha fler kunder från Google?

Vi vill ta dig närmare dina tillväxtmål – oavsett om du letar efter rätt resesällskap eller bara kikar in för att få inspiration och bli smartare.

Boka möte

Google Ads / PPC optimering

Hur väl optimerad är ditt PPC-konto?

Förmodligen en av de mest komplicerade PPC-frågorna, men kortfattat beror det på om Google Ads uppnår dina mål. För vissa byråer kan detta vara tillräckligt men vi tror på kontinuerlig förfining, optimering och förbättring. Denna cirkel av processer bör aldrig sluta, även när man överpresterar mot mål.

Vår inställning till kontinuerliga optimeringar går längre än att enbart uppdatera bud. Även om budgivning är en viktig aspekt av optimering finns det en stor mängd andra faktorer att överväga. Vi har utvecklat en robust och framgångsrik kontinuerlig testmetodik som inte bara ger förbättrad prestanda utan också insikter som kan påverka din digitala och hemsida innehållsstrategi.

Förstå kunden

Kärnan i optimering är att förstå dina kunder och vad som gör att dem att blir intresserade, likaså vad som inte gör det. Genom olika former av meddelandetestning kan vi identifiera vad som fungerar bra för potentiella kunder. Detta filtreras seda och kan också möjliggöra ytterligare optimeringar utanför Google Ads som för din sökmotoroptimering.

Adwords management

Genom att följa bästa praxisprinciper från struktur till AdWords-budhantering kommer du vara säker på att din PPC-hantering är i rätt händer.

Vårt team av experter har inte bara en beprövad track record över  AdWords konton, vi hjälper dem även expandera till nya marknader både nationellt och globalt.

Vårt tillvägagångssätt är inte bara att hantera din sökordsannonsering utan bli en förlängning av ditt lag.

Vad kostar Google AdWords?

Det är en bra fråga som vi ofta får, särskilt från nykomlingar till sökordsannonsering. AdWords är en PPC (pay per click) modell, det betyder att du endast betalar när någon klickar på din annons i sökresultatet.  Genom att endast betala för faktiska klick når du ut till de som är intresserde och som annonsör får du större kontroll över dina kostnader. Vad ett klick kostar kan inte besvaras med ett rakt svar, det avgörs i en auktion mellan olika annonsörer. Ett enkelt sätt att se det på är,  ju fler som budar på samma sökord desto högre blir priset i kombination med deras Quality Score för just det sökordet.

Du själv kan bestämma hur mycket du är villig att betala för ett sökord samt hur mycket du är villig att spendera per dag. Detta blir din klickbudget, ett belopp som inte kan överskridas.

Väljer du BuzzleMedia som Google AdWords byrå betalar du klickbudgeten direkt till Google. På detta så tillkommer en fast avgift som betalas till oss på Buzzle varje månad och som baseras på hur mycket arbete vi har lagt på din sökordsannonsering.

RESULTAT TILLSAMMANS

Vill du ha fler kunder från Google?

Vi vill ta dig närmare dina tillväxtmål – oavsett om du letar efter rätt resesällskap eller bara kikar in för att få inspiration och bli smartare.

Boka möte