E-post är en viktig del av prospekteringsprocessen. Faktum är att:

  • 77% av köparna har svarat positivt på ett e-post från en ny leverantör under de senaste 12 månaderna
  • 31% av säljarna säger att personanpassade e-post är mycket effektivt (de rankas bland de 5 mest effektiva prospekteringsstrategierna)
  • 80% av köparna föredrar att kontaktas av säljare via e-post

Så vad kan du göra för att få fler av dina prospekts att acceptera möten via e-post?

Nedan listar vi 13 tips om e-postprospektering som hjälper dig att göra just det. (Obs! Det tar mer än 1 eller 2 e-postmeddelanden för att bryta igenom och säkra ett möte. Det tar i genomsnitt 8 försök att nå fram till rätt person och vanligtvis en kombination av olika medier.)

13 Tips om e-postprospektering

Börja med referenser / rekomentationer

Fråga dina kontakter efter referenser / rekomendationer som de tror kommer ha nytta av det du erbjuder. Inled meddelandet med något i stil med:  “Abbe El-Madhoun rekommenderade att vi kommer i kontakt …”

Anpassa dina meddelanden

Var inte en robot. Skriv något som visar att e-postmeddelandet inte har massskickats,  31% av köparna uppger att anpassade e-postmeddelanden är effektiva. Var dig själv och undvik generiska trevligheter.

Var “buyer-centric”

Förutom personanpassning bör meddelandet utan eftertanke belysa kundnyttan, varför är detta av betydelse för köparen? Inled meningarna med “Ni och Du” istället för “Vi och Jag”, utarbeta ett övertygande värdeförslag för mötet och leverera det i ditt epost.

Håll det kort

De flesta läser sina e-postmeddelanden på mobilen och få “scrollar” genom  långa e-post från personer de inte känner. En bra tumregel är att hålla sig mellan 50-125 ord, och håll det enkelt. Skippa de fina bilderna och mallarna (dessa ser ut som marknadsföringsemail). Använd enkla ord, korta meningar och styckeindelningar. Detta gör det enkelt för köpare att snabbt skanna och förstå vad du vill.

Använd punktlistor

Vi föredrar oftast listor med punkter över de utan, de fångar vår uppmärksamhet. Sätt dina viktigaste punkter längst upp och längst upp i punktlistan.

Använd regeln av 3

Stapla 3 punkter, 3 val, 3 adjektiv som beskriver din påverkan, etc. Mer än tre val kan vara förvirrande och leda till beslutsförlamning.

Använd siffror

Siffror fångar snabbt upp läsarens uppmärksamhet. Istället för att skriva siffror, använd siffror (till exempel sjuttiofem procent blir 75%)

Ställ frågor

E-postmeddelanden som ställer 1-3 frågor är 50% mer benägna att få svar, fråga när prospektet är tillgängligt för möte. Fråga vad de gör för att ta itu med ett specifikt affärsproblem. Ta reda på om de är intresserade av rapporter som kommer att förändra deras inställning till en affärsutmaning.

Ge dem ett val

Påminn mottagaren att det slutligen är deras val om de svarar eller inte. Till exempel “Din feedback på förslaget skulle vara till stor hjälp, men självklart kan du bara dela skicka vidare det till ditt team.” Att ge dem en “väg ut” kan förvånansvärt öka svarsfrekvenserna.

Använd deras namn

Ange mottagarens namn i ämnesraden och använd namnet mer än en gång i e-postmeddelandet. Vi dras automatiskt till våra namn.

Använd “CC:”

Lägg inte till ytterligare mottagare i fältet “Till:” sätt dem i fältet “CC:” Få för vana att alltid fråga om någon annan ska läggas till som kopia på epostmeddelandet.

Förtydliga din CTA

Se till att vad du frågar efter (din uppmaning) är tydligt. Fråga inte vad de tyckte om videon du länkade till och be om en tid för att diskutera din lösning och fråga efter rätt person på IT avdelningen. Håll dig till 1 ämne per e-post.

E-post spelar en viktig roll i din prospektering. Följ de tips som anges ovan och du kommer att börja säkra fler möten med potentiella kunder och öka dina försäljningsresultat.

Abbe El-Madhoun

Author Abbe El-Madhoun

More posts by Abbe El-Madhoun

Leave a Reply