Outbound sales

Företagen har ingen brist på idéer för vad de kan göra för att förbättra försäljningen, alternativen är många vilket ofta leder till svårigheter att precisera vad man ska göra. Med avancerade analysverktyg och erfarna försäljningskonsulter kan Buzzle hjälpa dig att avgöra vilka vägar som leder till betydande ökning av försäljningsresultatet.

Marknadskartläggning

Marknadsanalyser bör genomföras på löpande basis och som en naturlig del i affärsprocessen. Att förstå potentialen i att genomföra analyser och att lära organisationen att använda insikterna är avgörande för att vara konkurrenskraftig över tid. Företag lägger idag stora resurser på att effektivisera och modernisera sina systemstöd men vad hjälper det om man i sitt arbete baserar sig på tvivelaktiga eller felaktiga antaganden om marknaden?

Genom väldefinierade analyser ökar chanserna att nå målsättningar samtidigt som risken minskar att ta felaktiga eller ogrundade beslut. Med analyser av ett företags omvärld och marknad och kundernas värderingar och preferenser säkerställer man att organisationen har nödvändig och skräddarsydd kunskap. Det kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Identifiera tillväxtmöjligheter & etablera strategisk prospektering

Insikter om vilka behov kunderna har, hur de beter sig eller var de inhandlar sina produkter och tjänster skapar förutsättningar att förbättra verksamheten. Lyfter man blicken ytterligare kan också nya marknader eller segment utkristallisera sig som ännu inte har identifierats av konkurrerande företag.
Varje företag är beroende av att kunna producera tjänster eller produkter som efterfrågas av kunder. Å andra sidan kan kunderna ha latenta eller outtalade behov, behov de inte själva känner. Kunderna vet inte alltid vad de vill ha förrän de ser det. I teorin kan företag skapa sig konkurrenskraft genom att välja mellan att erbjuda produkter eller tjänster som är billigare än sina konkurrenter, att erbjuda något som marknaden är beredd att betala mer för eller att rikta sig till utvalda segment i marknaden.

Dessvärre bjuder verkligheten på större utmaningar och det är inte självklart hur man ska positionera sig om man inte känner till hur ens konkurrenterer agerar, hur marknaden ser ut eller vad ens potentiella kunder efterfrågar.

Nya kunder och fler affärer

Det är inte sällan företag har utmaningar att få tiden att räcka till för att kunna jobba med proaktiv försäljning. Ofta beror detta på att en eller flera viktiga processer saknas. När man inte tycker att försäljning är det roligaste man vet vill man inte ringa kalla samtal och eftersom det är roligast att “dra in kunder” fokuserar man bara på dom affärerna som ligger i slutet av säljprocessen men fyller på för dåligt i början.

Klassisk mötesbokning via telefon anser många vara på utdöende. Att social försäljning och olika former av automatiserad marknadsföring kommer att ta över helt när det gäller att skapa möten med potentiella kunder. Vissa branscher och produkter kommer att helt flytta över till andra kanaler, framförallt där prispress och/eller volymkrav gör det olönsamt att ringa för att skapa möte. Vi vet också att alla kunder är olika och föredrar olika sätt att kommunicera, därför har vi med hjälp av AI-teknik utveklat ett arbetssätt, en spelbok, som kombinerar olika kommunikationsplattformar som säkerställer att vi når ut till rätt person på rätt platform när vi bokar mötet.

Följ upp er prestation

Att mäta prestation är inom många sammanhang naturligt och det finns flera klichéartade uttryck som ”What gets measured gets done” eller ” If you can measure it, you can manage it”. Det är naturligtvis inte fullt så enkelt men det råder ingen tvekan om att varje företag eller organisation behöver förstå vilket avtryck verksamheten gör på marknaden.

För att möjliggöra förbättringar är det viktigt att förstå sambanden mellan verksamhetens kvalitet och de mål som ska uppnås. Detta skapar förutsättningar för att optimera hur resurser används.

Vad kan buzzle hjälpa till med?

Outbound sales handlar både om strategi, verktyg och utförande. Och det är skillnad från organisation till organisation. Vi kan bland annat hjälpa med:

  • Att kartlägga er marknad
  • Att boka möten med kvalificerade prospekts
  • Att implementera beprövade försäljningsprocesser