Tagg

Google Ads Archives | Buzzle

Google Ads-granskning

Google Ads-granskning: Hur man genomför en framgångsrik granskning i fem enkla steg

Av PPC
Google Ads-granskning

Att granska dina PPC-kampanjer och särskilt Google Ads är ett viktigt steg i ledningsprocessen. Det är också ett absolut måste när du tar över ett konto eller går in i en ny roll på ditt jobb. När allt kommer omkring måste du förstå nuläget innan du kan börja göra positiva förändringar

En Google Ads-granskning är som en läkarkontroll för dina kampanjer. För att säkerställa att du får ut det bästa av Google Ads är det bra om du vänjer dig vid att rutinmässigt kontrollera dina PPC-insatser.

När du tillåter att ”ohälsosamma” sökord, annonsgrupper eller kampanjer kvarstår i ditt konto kan konsekvenserna bli olyckliga. För det första slösar du värdefulla annonsutgifter på ineffektiva strategier. För det andra kan områden med låg prestanda i din kampanj skada ditt Google Quality Score och skada även de mest välmående delarna i din Google Ads-strategi.

I grund och botten är din Google Ads-granskning en mycket mer detaljerad titt på hur saker och ting fungerar. Du vill hitta frågor och möjligheter som du kanske missar i dina vanliga rutinhanteringsuppgifter.

Detta inlägget kommer att ta en djupgående titt på att utföra en Google Ads-granskning. Genom att titta på varje steg i processen kommer marknadsförare att tillämpa kunskapen i sina egna Google Ads-kampanjer och se till att inga små detaljer förbises.

Förstå målen med en Google Ads-granskning

I stora drag är målet med en Google Ads-granskning att kontrollera status för dina kampanjer, annonsgrupper och specifika sökord för att hitta områden som behöver arbete eller missade möjligheter.

Mer specifikt kan dock målet för en PPC-granskning delas upp i fem huvudmål:

 1. Identifiera och minska bortkastade utgifter
 2. Hitta nya möjligheter
 3. Ändra hanteringsprocesser
 4. Upptäcka handlingsbara insikter
 5. Hitta bevis som validerar dina antaganden

1. Identifiera och minska bortkastade utgifter

Ingen gillar att förlora pengar. Tyvärr händer det mycket inom PPC-marknadsföring. Det finns många ständigt förändrade faktorer som kan påverka din mest framgångsrika taktik negativt. Sökordet som var din kronjuvel förra månaden kan skada din annonsbudget idag.

Bortkastade utgifter uppstår också när marknadsförare hamnar i fällan med att jaga glänsande objekt (de för bra för att vara sanna sökordsmöjligheterna). Dessa blir i verkligheten mindre värdefulla än de verkade med papper i hand.

Att minska bortkastade utgifter handlar inte bara om att spara pengar. Målet är att frigöra värdefull annonsbudget som kan fördelas någon annanstans för att ge bättre avkastning.

Det finns några viktiga problemområden när man försöker hitta bortkastade utgifter:

 • Identifiera choke-punkter som går miste om potentiella konverteringar, som en dåligt optimerad landningssida, dålig samtalsspårning etc.
 • Hitta de lägst presterande i ditt PPC-konto och bestäm om de är värda att förbättra eller bara pausa.
 • Tänk på ditt övergripande PPC-mål och se till att varje krona som används till Google Ads hjälper till att främja dessa framsteg.

2. Hitta nya möjligheter

För att lyckas med Google Ads krävs det att du kontinuerligt arbetar med att förbättra dina kampanjer och hitta nya möjligheter. PPC eller Google Ads är en dynamisk marknadsföringsmiljö, vilket innebär att du alltid behöver övervaka och göra justeringar.

Stagnerande kampanjer blir inte framgångsrika igen av en slump. Om de har tur lyckas de upprätthålla en baslinje för prestanda. Du vill inte nöja dig med en baslinje; du vill att dina Google Ads-kampanjer ska växa och ge större avkastning varje månad.

Därför måste du anstränga dig för att hitta möjligheter som har potential att maximera ditt PPC-konto och ge bättre avkastning.

När du granskar ditt Google Ads-konto bör du spendera lite tid på att undersöka nya intäktsmöjligheter. Finns det relevanta sökord som har dragkraft och som du kan dra nytta av? Gör en sökordsanalys för att ta redan på det. Vad sägs om nya annonsformatstyper eller funktioner som ger ytterligare värde eller insikter?

Det finns alltid möjligheter. Din Google Ads-granskning är ett utmärkt tillfälle att fokusera lite extra på att upptäcka nya sätt att förbättra dina online-annonseringsstrategier och öka din marknadsavkastning.

3. Ändra hanteringsprocesser

När du gör ändringar i dina Google Ads-kampanjer och eliminerar bortkastade utgifter, samtidigt som du identifierar nya källor till annonsintäkter, kanske du tycker att dina vanliga hanteringsprocesser inte längre är relevanta.

Alternativt kan du hitta nya sätt att hantera dina PPC-insatser som är effektivare. Under de senaste åren har automatisering och maskininlärning påverkat branschen. AI-drivna verktyg har hjälpt PPC-marknadsförare att optimera sin tid och budget för att uppnå mer spännande resultat.

Utnyttjar du dessa spännande förändringar i den digitala marknadsföringsvärlden?

I grund och botten bör din Google Ads-granskning titta på positiva förändringar att genomföra i dina kampanjer, men också sätt som du kan förbättras. Uppnår din dagliga Google Ads-rutin de resultat du vill ha? Eller är det dags att skaka om saker och prova ett nytt tillvägagångssätt?

4. Upptäck handlingsbara insikter

Ditt Google Ads-konto är rikt på mätvärden och viktig information. Volymen av dessa data växer varje sekund på dagen. Du kan övervaka dina mätvärden regelbundet för att skydda dig mot viktiga problem, men hur ofta analyserar du den dataströmmen och letar efter anmärkningsvärda förändringar eller trender som har vuxit under långa tidsperioder?

När du utför en granskning och kontrollerar ditt Google Ads-konto är det den perfekta tiden att se igenom dessa uppgifter och leta efter de ändringar som påverkar dina kampanjer.

Dessa handlingsbara insikter är avgörande för din tillväxt som PPC-marknadsförare och för din för din Google Ads-strategi. Om du till exempel tittar på sökordsdata kan du förstå vilka ämnen, funktioner och erbjudanden som ger mest resonans hos dina målkunder.

Dessa insikter kan användas för att informera hela din marknadsföringsstrategi, även utanför PPC!

5. Hitta bevis som validerar dina antaganden

När du undersöker data kommer du ibland att se en möjlig korrelation. Du ser en växande trend som du tror kan leda till en vinnande möjlighet men du är inte säker än. Uppgifterna behöver tid för att mogna.

Anteckna dessa antaganden och potentiella dataförhållanden och följ upp dessa intresseområden när du utför din nästa PPC-granskning. Nu när uppgifterna har fått tid att mogna, finns det tillräckligt med bevis för att validera antagandet?

Det är viktigt att när man närmar sig alla typer av data att inte dra omedelbara slutsatser. Att fatta beslut baserat på felaktiga uppgifter kan vara extremt volatil. Om du tror att du har hittat en betydande datatrend kommer den fortfarande att finnas där nästa gång du granskar ditt konto.

Om det fortfarande inte finns data som stöder ditt antagande, kanske korrelationen inte är så stark som du först trodde.

De 5 stegen för att genomföra en Google Ads-granskning

Med målen för din granskning i åtanke måste du nu tänka på hur du kommer att utföra denna kontroll. Det finns många olika lager i ditt Google Ads-konto och var och en spelar en roll i framgångsrik PPC-marknadsföring.

Av denna anledning måste din granskning täcka även de minsta detaljerna i ditt Google Ads-konto. Du vill inte förbise någonting!

Dessa 5 steg är utformade för att säkerställa att du vänder på varje sten, undersöker alla små detaljer och upptäcker varje enskilt sätt att förbättra och reparera ditt Google Ads-konto.

Här är en snabb genomgång av de steg som behövs för att genomföra en kostnadsfri Google Ads-granskning:

 1. Granskning på kontonivå
 2. Granska strukturen och relevansen av dina kampanjer
 3. Granska dina mål och konverteringar
 4. Granska dina bud och inriktning
 5. Granska dina prestationsstrategier

Nästa avsnitt i den här artikeln tar en detaljerad titt på varje steg och de enskilda uppgifter som omfattas av Google Ads-granskningsprocessen.

Steg 1: Granskning på kontonivå

Börja din granskning högst upp: kontonivån. De flesta PPC-marknadsförare har inga problem på denna nivå. Men det här är problemen som kommer att påverka hela din PPC-strategi.

Även om du är helt säker på att det inte finns något fel med dina kontoinställningar, ta en andra och till och med en tredje titt. Du vill inte att en tillsynes liten detalj ska vara källan till stora problem som kommer i vägen för din framgång med PPC-marknadsföring.

Här är en snabb checklista över de uppgifter som du vill täcka i det här steget:

 • Länkade du ditt Google Analytics-konto?
 • Är ditt konto organiserat logiskt?
 • Är spårningen för ditt konto korrekt inställd?
 • Hanterar du ett eller flera konton?
 • Kontrollerade du Lin-Rodnitzky-förhållandet (L / R)?

Länka dina Google Ads- och Google Analytics-konton

I vår digitala värld måste marknadsförare använda alla verktyg och uns av teknik till deras fördel. Google gör ett underbart jobb med att göra det enkelt genom att låta användare länka sitt Google Ads-konto till andra Google-tjänster (Google Analytics, Google Business, Google Ads Editor, etc.)

Genom att slå samman dessa konton får du en fullständig bild av ditt företag och PPC-annonseringens roll i din bredare marknadsföringsstrategi.

Det gör också ditt liv mycket bekvämare!

Du kan till exempel importera dina konverteringsmål och målgrupper från Google Analytics direkt till Google Ads. Du kan också analysera dina kampanjresultat via Google Analytics och jämföra det med dina andra marknadsföringskanaler.

Men många marknadsförare saknar denna enorma bekvämlighet genom att inte koppla dessa konton. När du granskar ditt Google Ads-konto, kontrollera om du har länkat dina andra Google-tjänster.

Lin-Rodnitzky-förhållande (L / R)

Liz-Rodnitzky-förhållandet är ett snabbt och effektivt sätt att analysera ditt Google Ads-konto. Det kräver att du har implementerat korrekt konverteringsspårning och har tillräckligt med konverterings- och CTR-data tillgängliga i ditt konto. I huvudsak jämför detta förhållande den totala kostnaden för konverteringar jämfört med kostnaden för trafik från klick som omvandlas minst en gång.

Helst bör ditt L / R-förhållande vara mellan 1,5 och 2,0. Om det ligger under detta intervall är det ett tecken på att dina PPC-ansträngningar är för konservativa. Du kan missa konverteringar eftersom du inte är tillräckligt aggressiv. Lägg till några nya sökord, titta på Googles ”flik rekommendationer”.

Om ditt L / R-förhållande är högre än det perfekta intervallet är du för aggressiv. Du hanterar felaktigt dina kampanjer och slösar bort värdefulla annonsutgifter. För att åtgärda detta måste du redigera listan med negativa sökord, sänka buden för sökord som inte ger avkastning och pausa grovt underpresterande sökord.

Organisera ditt Google Ads-konto

Ditt Google Ads-konto ska vara välorganiserat. Det innebär att ha en logisk struktur för dina kampanjer som kommer att sippra ner i annonsgrupperna, sökorden och så vidare. Den enkla sanningen är att om ditt konto är oorganiserat kommer resten av dina strategier som följer vara lika kaotiska.

Kontoorganisation involverar också detaljerna kring dina hanteringsprocesser. Vem ansvarar för övervakning och ändringar av Google Ads-kontot? Hur ofta görs dessa ändringar? Var och hur dokumenteras ändringar? Gör du anteckningar eller sammanställer rapporter? Om så är fallet, hur och var?

Allt detta är frågor som du omedelbart ska kunna svara på och visa i ditt Google Ads-konto. Om du inte har denna organisationsnivå bör du utveckla en plan som tydligt förklarar dessa detaljer.

Konverteringsspårning

Konverteringsspårning är en viktig del av framgångsrik Google Ads-marknadsföring. Om du inte vet när PPC-ansträngningar leder till konverteringar och intäkter är det omöjligt att mäta framgången för dina kampanjer.

Tyvärr kan det vara svårt att ställa in konverteringsspårning. För varje PPC-marknadsförare som ännu inte har konfigurerat konverteringsspårning finns det en annan som har implementerat den felaktigt. Det senare kan vara långt, mycket värre.

Det verkar enkelt på papper, skriv bara in ett kodavsnitt på din webbplats och presto eller hur? Ofta är skriptet inte korrekt formaterat. Dessutom, om dina mål eller webbplats ändras måste du ändra din konverteringsspårning.

Eftersom det finns så många misstag och problem som kan uppstå vid konverteringsspårning är det viktigt att ta itu med det varje gång du utför en Google Ads-granskning. Även om du är säker på att den är korrekt inställd och överensstämmer med dina konverteringsmål, ta en sekund för att se till att den fortfarande fungerar som förväntat.

Hantera flera konton

Om du hanterar ett enda konto med specifika produkter och tjänster som annonseras kan du gå till det tidigare avsnittet om hur du organiserar ditt konto samt i nästa del där ämnena för annonsgrupp och kampanjstruktur kommer att behandlas.

Om du hanterar flera konton bör du dock skapa ett MCC-konto i Google Ads. MCC står för ”My Client Center”. Det är ett särskilt annonskonto som är utformat för kampanjchefer som hanterar flera konton samtidigt.

Detta gör att du kan se alla dina olika konton och kampanjer från en enda instrumentpanel vilket sparar mycket tid och irritation. Du kan strukturera ditt MCC-konto på ett sätt som är vettigt för alla kampanjer och konton du arbetar med.

Steg 2: Granska kampanjernas struktur och relevans

I nästa steg fördjupar du dig i dina kampanjer för att titta på relevansen och strukturen för kampanjer. Du börjar på kampanjnivå och gräver sedan djupare in i sökord, annonstexter, annonstillägg och till och med dina landningssidor.

Relevans är en avgörande faktor i framgångsrika Google Ads-kampanjer och du måste se till att den finns i alla aspekter av din annonsstrategi. Struktur gör det enkelt att navigera och fokusera vilket i sin tur optimerar din tid och andra resurser.

Här är en checklista över uppgifter i detta steg:

 • Kontrollerade du dina övergripande kampanjstrukturer?
 • Vad sägs om dina annonsgrupper?
 • Är ditt val av sökord relevant och värdefullt?
 • Är din annonstext relevant för sökorden?
 • Är dina landningssidor också relevanta för dina annonser?
 • Gör du det mesta av annonstilläggen?
 • Hur är ditt annonsschema strukturerat?
 • Vad sägs om din annonsrotation?

Kampanjstrukturer

På kampanjnivå finns det flera element som du behöver röra vid i din Google Ads-granskning.

Kampanjnamn: Många marknadsförare gör misstaget att namnge kampanjer som ”kampanj 1”, ”kampanj 2” och så vidare. Dessa typer av namn ger ingen information om vad temat eller fokus för den kampanjen är. Om det här låter som ditt Google Ads-konto kanske du vill ändra namngivningsstrukturen.

Kampanjfokus: Varje kampanj ska ha ett klart och tydligt fokus eller mål. När du har detta snäva fokus skapar du mer relevanta och effektiva annonsupplevelser för potentiella kunder. Dessutom kommer dina annonsgrupper att vara mer organiserade.

Språk: Det låter självklart, men ta dig tid att se till att du bara annonserar på det språk som dina annonser är skrivna.

Nätverkstyper: Google Ads har många olika annonsnätverk, som Googles söknätverk, displaynätverk, shoppingnätverk etc. Du bör tänka kritiskt över hur och om du använder varje nätverk. Till exempel, om du bara publicerar sökannonser, finns det värde i att starta en kampanj i Googles Display-nätverk?

Brand Versus Non-Brand: En varumärkeskampanj kommer att fungera annorlunda och kräver en unik budgivningsstrategi, men den kan ge bra avkastning. Du bör ha minst en kampanj som är avsedd för söktermer från varumärket.

Kampanjbudgetar: Hur är din totala annonsbudget fördelad på dina kampanjer? Om du har en kampanj som överpresterar men inte får tillräckligt med budget måste du göra några ändringar. Du måste ha förståelse för hur du planerar för PPC-utgifter.

Kampanjinställningar: Förlitar du dig fortfarande på Google Ads standardkampanjinställningar? Om så är fallet kan du förbättra dina kampanjer genom att ändra dessa standarder.

Sökord

Betydelsen av sökord i PPC-marknadsföring kan inte överdrivas. Du måste absolut spendera mycket tid under din Google Ads-granskning på att analysera och justera dina sökordsstrategier. Är dina matchningstyper tillräckligt specifika? Inriktar du dig på sökord som målgruppen faktiskt söker efter?

Sökordens syfte: När användare slutför sökningar på Google har de en specifik avsikt bakom den sökningen. Ofta vill de bara ha information. Andra gånger vill de dock vidta åtgärder och hitta en lösning på deras problem, som kan komma i form av din produkt eller tjänst. Sökord med hög avsikt kan vara dyrt men extremt givande och bör vara en del av dina strategier.

Varumärkessökord: Sökord som med ditt varumärke kan vara mycket värdefulla. Du måste ta ett beslut, buda på märkesord eller inte. De har ofta låg konkurrens och kostnader och ofta mycket hög CTR.

Konkurrenter: Du kan också använda dina konkurrenters varumärken. Denna strategi hjälper dig att avleda en del av trafiken som söker efter dina konkurrenter och ta dem till dina egna produkter och tjänster.

Lista över negativa sökord: Med listan över negativa sökord kan du ta bort sökord som inte är relevanta för dina mål. De kan vara relevanta för din typ av verksamhet men inte för de specifika produkter och tjänster som ditt företag erbjuder. Listan över negativa sökord säkerställer att du inte spenderar pengar på dåliga klick och irrelevant trafik.

Sökord med låg kvalitet: Titta på resultaten för varje sökord i dina kampanjer och identifiera de mycket underpresterande. Dessa gör att din Quality Score blir lidande. Därför kan ditt bästa alternativ vara att pausa sökord som inte håller.

Sökordsbud: När du tittar på sökord är det viktigt att överväga om du ska buda på enskilda sökord eller annonsgrupper. Den förstnämnda är en mycket bättre strategi som optimerar dina kostnader för varje klick.

Nya sökord: När du granskar dina befintliga sökord, titta också i dina söktermrapporter för nya sökordsmöjligheter. Som tidigare nämnts bygger framgångsrik PPC-marknadsföring i din förmåga att kontinuerligt hitta nya möjligheter. Du kan använda sökordsplaneraren för att identifiera nya sökord. (Här är en guide för att göra en sökordsanalys)

Annonsgrupper

Inom varje kampanj har du troligen flera annonsgrupper. Det är här många PPC-marknadsförare gör det svårt för sig.

Storlek: Storleken på annonsgruppen är en viktig fråga. Ju större grupp desto svårare är det att säkerställa att varje sökord är relevant för annonsmeddelandet. Ändå har många PPC-marknadsförare 10-20 sökord i en enda annonsgrupp. Om det här låter som du bör du överväga att ta bort några av de lägst presterande i dina annonsgrupper. Dessa är de sökord som är minst relevanta för gruppen.

Single Keyword Ad Groups (SKAG): När det gäller annonsgruppens storlek bör du överväga att använda SKAGs i dina kampanjer. Med ett sökord i annonsgruppen kan du skapa ett annonsmeddelande som är specifikt för söktermen, vilket garanterar relevans. Under din granskning kan du identifiera dina viktigaste sökordsmöjligheter och skapa SKAGs för dessa högprioriterade termer.

Single Produkt Ad Groups (SPAG): En annan typ av annonsgrupp som du bör använda är annonsgruppen för enstaka produkter. Detta gör det möjligt för PPC-marknadsförare att skapa meddelanden som specifikt tillgodoser ett urval av produkter.

Single Themed Ad Groups (STAG): Den slutliga annonsgruppstypen centrerar kring ett specifikt tema eller ämne. Detta gör det mycket lättare att skriva annonstext som är relevant för varje sökord i gruppen. STAGs gör det enkelt att buda eftersom varje sökord är så nära besläktat att du kan buda på annonsgruppsnivå istället för på enskilda sökord.

Matchningstyper: Använder du breda och exakta matchningstyper effektivt i dina annonsgrupper? Båda alternativen erbjuder unika fördelar och bör användas tillsammans i dina kampanjer. Du kan till och med skapa dubbla grupper med olika matchningstyper. När du har en extra annonsbudget kan du fokusera på exakta matchningar. Eller skapa en bredare matchningstyp för att få in viktig webbtrafik.

Budgivning: Du bör alltid granska dina budstrategier. Att ställa in bud på annonsgruppsnivå sparar tid, men de kan lätt åsidosättas av bud som placeras på sökordsnivå. Till exempel, om ditt annonsgruppsbud är satt till 5 kr men du har lagt ett bud på 10 kr för ett sökord inom annonsgruppen, använder Google det senare. Denna skillnad är viktig när du genomför din annonsgruppsgranskning. Du kanske inte vill att dina annonsgruppsbud ska åsidosättas!

Beta- och Alpha-annonsgrupper: Alpha-annonsgrupper använder främst exakt matchsökord. De är utformade för att fånga kvalitativ trafik. sökord i dina alfa-annonsgrupper är kända för att generera trafik som sannolikt kommer att konvertera. Betaannonsgrupper använder däremot modifierade sökord med bred matchning som hjälper dig att bättre förstå hur människor söker. Båda ska användas strategiskt för att förbättra dina Google Ads-kampanjer.

Annonstexter

I slutändan är det som driver konverteringar och trafik effektiviteten dina annonstexter. Alla dina inriktningar och bud kan vara felfria, men om din annonstext inte är tillräckligt bra för att locka klick, kommer resten av dina ansträngningar inte ge någon utdelning. Detta är ett annat måste-träffa avsnitt i din Google Ads-granskning.

Tydlighet: För att annonstexten ska vara lockande måste den vara tydlig och kortfattad. Du vill vara detaljerad och presentera mycket värde för potentiella kunder, men bara när detta presenteras tydligt. Ofta fungerar enkla annonsstrukturer bäst eftersom de gör det möjligt för läsare att smälta meddelandet och agera snabbt.

Värde: Värde är det som gör att ditt annonsmeddelande sticker ut från resten. Varje annonsmeddelande du skapar måste presentera en unik lösning som sökare ännu inte har sett tidigare från konkurrenter. Så markera vad som skiljer dig från de andra och varför kunder absolut inte kan gå miste om möjligheten.

Kontrollera att dina annonsmeddelanden visar värde i form av priser, kampanjer och exklusiva erbjudanden. Använd också kraftfulla ord i din annonstext som kommer att fånga läsaren och visa varför du är det bästa alternativet för att lösa deras behov.

Uppmaning / CTA: Åtgärden är en viktig del av din annonstext. Det är det som i slutändan får en användare att klicka. Även en liten förändring i annonstexten kan göra skillnad. Så se till att du testar flera varianter.

Under din Google Ads-granskning, spendera lite tid på att analysera hur dessa variationer presterar och använd dina PPC-data för att välja de bästa. Försök också experimentera med frågebaserade uppmaningar.

Sökord: Din annonstext måste innehålla minst ett sökord. Du vill också ha med sökord med lång svans (long tail keywords)  i din annonstext. Dessa unika fraser kommer att förbättra relevansen för dina annonser och leda till bättre annonsupplevelser och förbättrade Quality Score.

Annonstillägg: Om du aktiverar annonstillägg förbättras din annonstext avsevärt. Dessa tillägg kommer inte bara att öka den fysiska storleken på din annons utan de kommer också att erbjuda alternativ för kunder att ringa, visa ditt företag i maps, besöka specifika sidor på din webbplats och mer. Du måste dra nytta av annonstillägget.

Du bör ha minst fyra tillägg aktiverade i dina kampanjer och testa effektiviteten hos dessa funktioner. Om resultatet är dåligt är din Google Ads-granskning ett bra tillfälle att undersöka varför vissa webbplatslänkar inte får trafik eller varför samtalsspårning inte fungerar korrekt.

Landningssidor

Det sista steget i PPC-pusslet är din landningssida. Du måste veta hur man gör en bra landningssida. Det är här användarna hamnar när de har klickat på din annons i Googles söknätverk. Det finns mycket som kan gå fel med landningssidesupplevelsen som kan avskräcka personer som har klickat på din annons. Du betalar fortfarande det CPC-beloppet, men du får inte den värdefulla konvertering du vill ha.

Relevans: Den gyllene nyckeln till en lyckad landningssidesupplevelse är relevans. Om landningssidan inte innehåller samma erbjudande, produkt eller meddelandestil som användaren upplevde i din annonstext kommer de att klicka bort. Detta kommer att skada ditt Quality Score och skada ditt Google Ads-konto.

Var noga med vad din annonstext lovar och om det syns på landningssidan. Framhäv uppmaningen på din landningssida och följ upp den med relevant innehåll.

Värde: Du hade ett mycket smalt fönster för att locka ett klick med din annonstext. Nu har du en hel webbsida (eller mer) för att bygga på det intresset och ge ytterligare värde. Det är här vittnesmål, produktbilder och andra element lyser.

Dina landningssidor ska imponera på potentiella kunder! Definiera vem du är på ett engagerande sätt som håller kvar dem på sidan och närmare konvertering.

Friktionslös: Design är en enorm faktor för en framgångsrik landningssida. Om det händer för mycket, eller om sidan inte laddas tillräckligt snabbt, eller om det finns för många steg för att konvertera, har du en negativ landningssidesupplevelse.

Testa dina landningssidor själv och se hur de är utformade. Distraherar det från kärnbudskapet? Skadar elementen på sidan laddningstiderna? Det här är frågor som måste lösas under din granskning.

Mobil: Mobilen en viktig faktor i dagens marknadsföring. Dina landningssidor måste också skapas med tanke på mobilanvändare. När du testar prestanda och design på landningssidan kan du också kontrollera hur den visas på en smartphone, surfplatta och andra mobila enheter.

Schemaläggning och rotation

PPC-marknadsförare måste också planera när och hur ofta deras annonser visas. För vissa är detta en eftertanke som förtjänar mer uppmärksamhet under en Google Ads-granskning. Om du inte funderar strategiskt på ditt annonseringsschema måste du lägga till denna dimension i din Google Ads-strategi.

Tidpunkt: Analysera tider på dygnet och veckan när dina annonser är mest framgångsrika. Detta är troligt när din målgrupp är aktiv. Rikta sedan in din annonsbudget för att fokusera på dessa perioder. Detta säkerställer att dina annonser visas när det är troligt att människor konverterar.

Rotation: För annonsgrupper som har mer än ett annonsmeddelande vill du kontrollera att de är rätt inställda för att rotera. Detta visar varje annonsmeddelande lika, vilket ger dig maximal mängd data och resultat.

Överväg smart budgivning: Om du arbetar med en annonsrotation med olika meddelanden, överväg att använda ett smart budstrategi. Detta förlitar sig på Googles algoritm för att välja det bästa annonsmeddelandet för den unika besökaren.

Steg 3: Granska målen och konverteringarna i din kampanj

Det tredje steget i din granskning är mycket kortare men fortfarande en viktig del av processen. Du måste ta itu med dina annonseringsmål. Ofta har PPC-marknadsförare en illusion om att deras mål sätts i sten. Således fortsätter de att arbeta med gamla mål eftersom de aldrig har tagit sig tid att ta itu med huruvida det målet fortfarande är relevant eller realistiskt.

Samma uppfattning kan också kopplas till konverteringsspårning. Vissa har uppfattningen av att konverteringsspårning, när den väl är konfigurerad, fortsätter att fungera felfritt. Tyvärr är det inte något du kan ställa in och glömma. Det behöver en rutinkontroll precis som alla andra delar av dina kampanjer.

Checklistan för detta steg är väldigt enkel:

 • Är dina mål fortfarande relevanta eller behöver de justeras?
 • Är konfigurationen av konverteringsspårningen korrekt och fungerar som avsett?

Mål

Du kan betrakta dina PPC-mål som ett fartygs roder. De pekar dig i den riktning du vill resa, eller tror att du behöver åka. Men på vägen händer det något som gör att du måste stanna upp för att hitta kursen igen.

Detta händer ofta med PPC-marknadsföring, särskilt när du arbetar mot flera konverteringsmål. Att granska och eventuellt justera dina mål och fokus kommer att påverka dina beslut i senare delar av din granskning. Till exempel kräver ett nytt mål en annan budstrategi.

 

Det finns många olika nivåer i dina mål. Du kan ha konverteringssmål, kampanjmål, till och med organisationsmål. Här är frågorna du kan ställa dig själv under det här steget i din Google Ads-granskning:

 • Vad är ditt företags övergripande mål?
 • Vilka är dina konverteringsmål för ditt företag?
 • Är dessa konverteringsmål annorlunda än dina mål i Google Ads?
 • Har något av dessa mål förändrats?
 • Är målen korrekt inställda?
 • Finns det några faktorer som kan påverka dina mål? (konkurrenter, ändringar i Googles söknätverk etc.)

Du vill ha en kristallklar vision om vad ditt Google Ads-konto och PPC-strategier kommer att uppnå. Med den här visionen blir det mycket lättare att granska ditt konto och fatta beslut som kantar ditt företag närmare sina mål.

Konverteringsspårning på kampanjnivå

Konverteringsspårning gör det möjligt för en PPC-marknadsförare att se när, var och hur deras konverteringar görs. Detta är avgörande för alla PPC-marknadsföringsstrategier, men särskilt för de som fullbordar konverteringar från olika kanaler (webbplats, telefon, personligt och så vidare).

I strävan att uppnå dina mål och få konverteringar måste du implementera konverteringsspårning ordentligt. På ytan är detta en enkel fråga om att lägga till ett kodavsnitt på din webbplats. I verkligheten kan mycket gå fel med att skriva in det här skriptet på din webbplats.

För det första så ser inte alla företag konverteringar på samma särr. Kanske är ditt företag intresserade av registreringar snarare än köp. Detta måste återspeglas i hur du har lagt in skriptet på din webbplats.

Här är en checklista med åtgärder för att säkerställa att omvandlingsspårning fungerar korrekt:

 • Kan du verifiera att Google Ads kan se taggen för konverteringsspårning på din webbplats?
 • Med hjälp av verktyg och metoder från tredje part, kan du verifiera att taggen är korrekt installerad på rätt platser och med rätt parametrar aktiverade?
 • Har dina mål ändrats alls? Påverkar dessa ändringar din konverteringsspårning?
 • Kan du spåra konverteringar över olika medier?

Om din konverteringsspårning implementeras korrekt och fungerar som du vill kan du använda detta steg i granskningen till att titta på data. Ibland gömmer sig viktiga insikter i dina konverteringsdata. Du kan till exempel se hur mycket tid det tar för en kund att konvertera efter att de har klickat på annonsen. Finns det sätt att förbättra tiden och minska friktionen?

Steg 4: Granska inriktningen på dina kampanjer

En av anledningarna till att Google Ads är den bästa PPC-annonseringsplattformen är de många funktioner och inriktningsalternativ som erbjuds. Du kan rikta dig till kunder med många olika strategier och alternativ. Detta gör det möjligt för marknadsförare att rikta sig mot mycket specifika målgrupper.

Det fjärde steget i din Google Ads-granskning kommer att titta på dessa inriktningsalternativ och granska om du använder dessa parametrar efter bästa förmåga.

Inriktning kan delas in i tre kategorier som styr checklistan för detta steg i Google Ads-granskningen:

 • Utnyttjar du platsinriktning?
 • Vilka målgruppsinriktningsalternativ använder du?
 • Optimerade du för enhetsinriktning?

Platsinriktning

Plats, plats plats! Du vill inte visa dina sannonser på platser som du inte är verksam. Dina annonsmeddelanden kommer inte bara att vara irrelevanta för dessa målgrupper utan de som klickar kommer du inte att kunna hjälpa.

Annars hjälper platsinriktning dig också att fastställa de specifika områden där konverteringar mest sannolikt kommer att ske. För en lokal restaurang är det till exempel mycket mer troligt att människor som är under en mil bort kommer att nappa än de som är fem eller tio mil bort.

Att rikta in sig på de bästa platserna för ditt företag är en klok strategi och du bör justera dina bud därefter.

Målgruppsinriktning

Google har omfattande data om varje användare i söknätverket. Dessa uppgifter speglar deras demografi, livsstil, intressen, shoppingbeteende och mer. Genom att använda målgruppsinriktningsalternativet kan du placera meddelanden framför individer som har visat liknande intressen som ditt företags produkter. Du kan använda målgruppsinriktning för att visa dina annonser för de mest relevanta användarna.

Målgruppsinriktning omfattar även remarketing. Remarketing använder cookiedata för att låta dig placera annonsmeddelanden framför personer som har besökt din webbplats tidigare och därigenom uppmuntra dem att återvända.

När du utför dina Google Ads-granskningar bör du titta på dessa målgruppsinriktningsalternativ och se om någon är i linje med dina PPC-mål.

Enhetsinriktning

Mobila enheter har exploderat i popularitet. Många användare i Googles söknätverk interagerar med annonsinnehåll när de surfar från sina mobiler. Du kan skapa annonser som specifikt riktar sig till dessa användare. Du måste förstå analyserna för att förbättra Google Ads-enhetsinriktningen.

Detta är en effektiv strategi för lokala företag som vill attrahera fot-trafik från personer som söker efter en butik eller restaurang. Om du inte har utforskat enhetsinriktningsalternativ är det kanske dags att försöka justera bud baserat på enhetstyp!

Steg 5: Granska strategierna för dina kampanjer

Den sista delen av din kostnadsfria Google Ads-granskning handlar verkligen om att dra åt muttrarna på ditt konto. Det här är scenen där du tittar på din budget, nyckeltal, Quality Score och andra detaljer som påverkar annonsernas resultat. Till och med att dubbelkontrollera din annonstext för stavfel är en anmärkningsvärd uppgift i detta steg.

Här är en checklista att lita på när du granskar resultatstrategierna för dina kampanjer:

 • Finns det några låga Quality Scores som kan skada ditt Google Ads-konto?
 • Hur är dina klickfrekvenser?
 • Konverterar du tillräckligt med dessa klick?
 • Hur mycket budget slösar du bort?
 • Kontrollerade du sökvolym för sökord?
 • Finns det några problem som påverkar din annonsrankning negativt?
 • Har du dubbelkontrollerat dina visningsadresser, slutliga webbadresser och landningssidor?
 • Är dina annonser fria från stavnings- och grammatikfel?
 • Är du nöjd med din avkastning på annonsutgifterna? Kan det förbättras?
 • Kontrollerade du dina IP-undantag?
 • Hur är din visningsandel?
 • Vilka andra mätvärden är relevanta för ditt mål och måste kontrolleras under din Google Ads-granskning?

Quality Score

Quality Score är en av de viktigaste aspekterna av PPC-marknadsföring. Dina poäng påverkar dina bud, annonsranking och andra viktiga kampanjkomponenter. Om Google tilldelar dina kampanjer ett dåligt Quality Score kommer du att betala mer och troligen hållas borta från den högsta annonsplaceringen.

När du granskar ditt Google Ads-konto, leta efter områden i din strategi som Google har gett en dålig poäng. Detta är Googles sätt att informera dig om att dina annonser kanske inte är relevanta eller presterar tillräckligt bra för att få en topp som placering.

Eftersom Quality Score är en så viktig del av framgångsrik PPC-marknadsföring ska vi nu titta på här några scenarier och vad du kan göra för att fixa dem:

 • Din förväntade CTR är ”genomsnittlig” eller ”över genomsnittet” – Goda nyheter, din klickfrekvens är bra! Du behöver inte göra några omedelbara ändringar.
 • Förväntad CTR är ”under genomsnittet” – Ditt annonsinnehåll är inte relevant för de sökord som du budar på; du måste justera din annonstext och försöka förbättra relevansen.
 • Annonsens relevans är ”genomsnitt” eller ”över genomsnittet” – det finns inga problem med din annonsrelevans.
 • Annonsens relevans är ”under genomsnittet” – I det här scenariot signalerar Google att din annons eller ditt sökord inte är relevant för resten av annonsgruppen. Du måste strama åt gruppen och kontrollera att varje sökord relaterar till samma ämne och de annonsmeddelanden som visas.
 • landningssideupplevelsen är ”genomsnittlig” eller ”över genomsnittet” – klappa dig själv på axeln eftersom och gå vidare.
 • Landningssideupplevelsen är ”under genomsnittet” – Din landningssida behöver lite arbete! Det kanske inte är tillräckligt relevant för annonsmeddelandet, vilket får potentiella kunder att lämna innan de konverterar.

Klickfrekvenser och konverteringsgrader

Eftersom din CTR kommer att påverka din konverteringsgrad kan du titta på båda dessa mätvärden tillsammans. Att jämföra dessa två mätvärden kan också ge viss inblick i vad som inte fungerar i dina annonser.

Till exempel signalerar en hög CTR men låg konvereringsgrad ett problem med din landningssida. Potentiella kunder tycker att dina sannonser är engagerande och relevanta men när de väl har kommit till sidan förlorar de intresset. Detta är mycket viktigt eftersom du betalar för klick men inte får något konverteringsvärde.

Omvänt visar en låg CTR (som sannolikt kommer att orsaka en låg konverteringsgrad) att ditt annonsinnehåll inte lockar tillräckligt för att driva klick.

Helst bör ditt mål vara att ha en hög klickfrekvens med lika hög konverteringsgrad. Det betyder att potentiella kunder klickar och konverterar. Om ett mätvärde släpar, särskilt CTR, måste du vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda problemet.

Slöseri med annonsbuget

Om du inte har pengar kvar i budgeten slutar dina annonser att visas och du får inga klick, visningar, konverteringar eller andra värdefulla mätvärden.

Således, om du ska investera tid, engagemang och naturligtvis pengarna i Google Ads-kampanjer, vill du se till att dessa resurser spenderas väl. Men om din Google Ads-strategi inte är optimerad riskerar du att slösa bort din annonsbudget.

Oftast är det irrelevanta sökord som ställer till det. Detta gör att du spenderar pengar på söktermer som inte är värdefulla för ditt företag. Kunder kan klicka på annonsen men upptäcker sedan att det ditt företag erbjuder inte är den tjänst eller produkt som de är intresserade av.

Budget

När det gäller bortkastade utgifter och din budget bör du ha en tydlig vision om var din annonsbudget faktiskt går. Det låter kanske uppenbart men många PPC-marknadsförare planerar inte för detta.

De kanske vet att de spenderar 1 000 kronor och får 1 500 kronor tillbaka från sina annonser men de har inte en fullständig förståelse för vad 1 000 kronor spenderas på och hur 1 500 kronor i resultat görs.

Att använda din Google Ads-budget effektivt är avgörande för din PPC-marknadsföring. Det finns alltid sätt att justera din budget för att uppnå bättre resultat. Även om du arbetar med en liten annonsbudget finns det sätt att få det att fungera!

När du granskar dina kampanjer ska du vara noga med hur och vad du spenderar din annonsbudget på och titta på nya sätt att utnyttja din budget mer effektivt.

Return on ad spend eller ROAS

I ovanstående scenario antas att PPC-marknadsföraren vet att de får 1500 kronor från sina annonsutgifter. Om du inte vet hur mycket pengar du får tillbaka måste du göra tid för att analysera konverteringsdata tills du vet vad din ROAS är.

Sökord

Kom ihåg att sökord är ditt bröd och vatten. Så du kommer att ta en andra titt på dem i steg 5 av din Google Ads-granskning. Titta på din söktermsrapport och filtrera bort de sökord som du har lagt till eller uteslutit. Det som återstår är de sökord som du eventuellt har förbisett. Finns det något i listan som ska läggas till eller uteslutas?

Annonsrankning

Helst vill du att dina annonser ska visas i första eller andra plats. Om du märker att annonsrankningen är lägre än den andra platsen i SERP är det ett tecken på att du måste förbättra ditt Quality Score för den här annonsgruppen eller öka ditt CPC-bud.

Kontrollera visningsandelar

Visningsandel är inte ett mått som du bör sträva efter att förbättra men det ger dig en inblick i hur många visningar du kan få baserat på dina nuvarande sökord. Om du har en exponeringsandel som är högre än 80% kommer du inte att få mycket mer exponeringsvolym. Därför bör du fokusera mer på CTR och konverteringsgrad. Om din visningsandel är mindre än 30% måste du fokusera för att öka din annonsrankning och sökord relaterade användarintentionen så att din annons kan visas för fler målgrupper.

Ej godkända annonser

Google har många policyer och riktlinjer för annonsinnehåll. Det är inte ovanligt att en annons inte godkänns. Google skickar ett meddelande till dig och visar vad i policyn annonsinnehållet bryter mot. Du bör kontrollera om du har några av dessa meddelanden under din granskning och åtgärda överträdelserna.

Kontrollera din remarketing

 • Fokusera på din befintliga målgrupp och kontrollera om remarketing-kampanjer körs?
 • Om det finns en aktiv kampanj kan du gå till det delade biblioteksavsnittet i kontot och titta på målgrupper som är inställda för remarketing.
 • Samlar de in medlemmar?
 • Finns det målgrupper på varje nivå?
 • Kan du hitta kakor på webbplatsen?

URL: er

Kontrollera alla dina webbadresser, både visning och slutlig. Är dina visningsadresser optimerade för sökordet? Går de slutliga webbadresserna till rätt landningssida? Laddas den här landningssidan snabbt och fungerar på alla enhetstyper? Det här är frågor som du har svarat på i tidigare steg, men du bör granska dem en gång till i det här steget.

Stavning och grammatik

Även de bästa gör fåniga misstag. Dubbel- och trippelkolla dina annonstexter för fel och enkla misstag!

IP-uteslutningar

Du vill spendera pengar på klick från potentiella kunder. Du vill inte spendera pengar på klick som inte är kunder. Det kan vara en medlem i ditt team eller en konkurrent som vill se hur din landningssida är uppbyggd. Det kan till och med vara du! I vilket fall som helst kan IP-uteslutningar förhindra att du betalar för klick från personer som inte är dina kunder. Det kommer att spara lite pengar!

Slutsats

I denna Google Ads-granskningen har du sett flera olika checklistor som du kan använda för att säkerställa att du har slutfört varje uppgift i denna omfattande process. Här är ytterligare en lista som sammanfattar denna 5-stegsgranskningen. Du kan använda den här listan för att kontrollera att du har checkat av alla viktigasteg för att utföra en Google Ads-granskning.

 • Har du gjort ändringar i dina kampanjer, konton eller annonsgrupper och registrerat dessa justeringar?
 • Har du redigerat din sökordslista på något sätt?
 • Kontrollerade du dina mål?
 • Har du tittat på uppgifterna sedan din senaste granskning och mätt hur din prestation har förändrats?
 • Har du kontrollerat och åtgärdat några problem som påverkar prestanda?
 • Har du vidtagit åtgärder för att förbättra dina konverteringar och ROAS?
 • Känner du dig bättre rustad för att utveckla din PPC-marknadsföringsstrategi?

Nu känner du till alla områden som behöver granskas och kanske undrar hur du kan analysera dem? Buzzlemedia hjälper dig gärna.

I slutet av din Google Ads-granskning är det bra om du tar dig tiden att anteckna dina resultat och markera eventuella ändringar du har gjort.

Dessa anteckningar är ovärderliga nästa gång du gör en granskning. Du kommer snabbt att kunna titta på de ändringar du gjorde under den senaste granskningen och hur de har påverkat ditt företag, negativt eller positivt.

Kom ihåg att Google Ads-granskning bör vara rutinmässigt. Lägg till det i din kalender och gör det minst en gång i månaden!

investera i google ads

Fem skäl till att investera mer i Google Ads i år

Av PPC
investera i google ads

Att planera en marknadsföringsbudget kan vara en svår uppgift – att fördela den mellan olika plattformar och kampanjer kan vara ännu svårare.

Om du investerar mer i en plattform betyder det att du sannolikt tar från en annan. Att fördela budgeten är i många fall avgörande för hur bra marknadsföringen blir totalt sett.

Om du vill ha ökad framgång med marknadsföringen rekommenderar vi att du överväger att investera mer i Google Ads.

Google Ads är en enastående plattform som erbjuder ett oerhört högt värde. Det är en beprövad plattform för den som vill  få ökade konverteringar och nå kunder som kanske aldrig har hört talas om företaget tidigare. Om du vill skala företaget snabbt är Google Ads kanske den bästa plattformen som finns.

Att investera mer i Google är ett stort beslut som kräver noggrant övervägande. I det här inlägget kommer vi att diskutera fem skäl till att investera mer i Google Ads så att du kan bestämma om det är rätt väg att gå för dig.

1. Högre intention bland användarna

En av de absolut bästa tillgångarna i Google Ads är möjligheten att använda sökannonser för att driva användare med hög intention.

Om någon till exempel söker efter ”svarta halksäkra kängor”, vet de exakt vad de letar efter och försöker bara hitta rätt skor att köpa. Att synas högst upp i sökresultatet för liknande sökningar leder ofta till en försäljning. Finns du inte där kommer de troligen att hitta en annan produkt, även om skorna du säljer skulle varit bättre. Ingen kan köpa något online om de inte vet att produkten finns. Google Ads är ett sätt att hamna på deras radar när de är nära ett köp.

Även om kunder inte köper direkt efter att ha klickat på annonsen och sett produktsidan kan du senare använda retargeting-kampanjer via Googles Display-nätverk (eller Facebook) för att följa upp potentiella kunder senare. Du kan driva användare till den digitala försäljningstratten och sedan vårda relationen tills de är redo för konvertering.

Om du vill öka kundbasen och öka försäljningen snabbt är det svårt att toppa Google Ads.

svarta-halksäkra-kängor

2. Små annonsutgifter kan göra stor skillnad

Google Ads skalas exceptionellt bra. Till skillnad från vissa plattformar (inklusive TikTok Ads eller vissa influencer-kampanjer) finns det inga minimiannonsutgifter. Om du bara kan lägga 1000 kronor per månad på Google Ads så är det vad du kan investera – och i många fall kan det räcka för att få några konverteringar.

När du ökar din budget kan även relativt små ökningar göra stor skillnad. Om det genomsnittliga klicket kostar dig 25 kr och du kan investera 500 kr mer i dina kampanjer har du möjligheten att få runt 20 klick till. Alla klick kommer inte att konvertera men det är ett numbers-game och ju fler klick du får, desto bättre.

Även om du bara har råd att investera lite mer i dina Google Ads-kampanjer i år är det något vi rekommenderar att du överväger. Lite kan gå långt så om det finns utrymme att trimma ner från andra delar i din marknadsföringsbudget är det något att titta på.

3. Du lägger högre bud på värdefulla sökord

När du har en liten budget är du oavsett plattform lite begränsad i vilka kampanjer du kan köra. Här gör Google Ads jobbet lite enklare för dig.

Vissa sökord kan kosta betydligt mer än andra. Det beror ofta på att de är mycket värdefulla, antingen för att de genererar köp och leads eller är mer benägna att locka kunder med högt värde. Men det förändrar inte det faktum att de kostar mer per åtgärd.

För företag med extremt begränsade annonsutgifter kan de prioritera sökord som kostar lite mindre men som ger dem möjligheter till fler klick eller att rankas högre för lite mindre konkurrenskraftiga sökord.

Tänk dock på att även om din budget blir större så vill du aldrig buda mer än du har råd med på ett enda sökord.

4. Du kan se omedelbara utdelningar

Vill du ha resultat snabbt? Google Ads är en av plattformarna som kan ge omedelbar avkastning, därför är det ett utmärkt ställe att investera mer av din budget i.

Förra året skapade jag en annonskampanj för våra tjänster (inbound marketing), kampanjen var bara ett test som sedan skulle användas i ett blogginlägg. Jag bestämde att budgeten skulle vara 200 kr för hela kampanjen. Nästa dag hade någon kontaktat oss efter att ha sett annonsen och ville veta mer om priser.

Även om det inte alltid är så snabbt som i detta exempel är Google Ads lätt en av de snabbaste plattformarna. Detta kan vara en stor fördel eftersom ju snabbare dina kampanjer fungerar desto snabbare får du utdelningen. Vinsten kan sedan användas för att återinvestera i ditt företag och en del av den kan till och med återinvesteras i dina annonskampanjer. Kassaflöde är viktigt för de flesta företagen, så ”kassaflödesvänliga marknadsföringsplattformar” är ett utmärkt val.

5. Du kan köra fler tester

Behöver du fler skäl till att investera mer i Google Ads i år?

Det enkla faktumet att du kan köra fler tester och skapa mer välfinansierade kampanjer är en enorm tillgång.

Split tester (även kallade A / B-tester) behövs för att kunna utmärka sig på alla PPC-plattformar och Google Ads är inget undantag. Du kan testa en enda faktor i valfri kampanj vilket kan vara dina annonser, sökord, budget, tillägg och mer. Om du har mer utrymme i din budget kan du köra fler tester för att få snabbare och mer exakt insyn i vilka kampanjer som resonerar bäst med din målgrupp och får konverteringar.

Slutsats

Google Ads är en bra plattform som företag i alla former och storlekar kan dra nytta av. Vissa avskräcks i början av de till synes höga kostnaderna jämfört med organiska kampanjer. Men ibland, för att skala snabbt, behöver du verkligen investera i pay-to-play-spelet.

Om du kämpar med att se resultat är det troligtvis ett bra val att inte bara titta på Google Ads utan även en kvalificerad byrå som hjälper dig att skapa och hantera dina annonskampanjer. Leta efter en datadriven byrå som använder detaljerad analys för att hjälpa dig att köra och optimera dina annonskampanjer.

Om du letar efter en byrå kan du se mer om vad vi kan göra för dig här!

Google Ads

Den ultimata guiden för Google Ads – Lär dig annonsera på Google

Av PPC

Många av våra kunder som annonserar på Google ställer kloka frågor för att lära sig mer om vad de faktiskt betalar oss för. Det är era frågor som ligger till grund för denna Google Ads guiden som går genom allt du behöver veta om Google Ads, från början till slut. Vi täcker allt, från varför Google Ads är värt din tid och pengarna till en steg-för-steg checklista för att komma igång och maximera din ROI.

Om du tidigare har kämpat med Google Ads och PPC hjälper den här guiden dig att återställa ditt konto.

Hur man skapar effektiva Google Ads

Här är några av de många frågorna vi stöter på och som vi vill besvara med den här guiden:

 • ”Vad är Google Ads? Är det annorlunda än PPC?”
 • ”Är Google Ads rätt för mitt företag?”
 • ”Vilka är de olika typerna av Google annonser tillgängliga för mig?”
 • ”Vilka är de rookie-misstag som alla gör och hur undviker jag dem?”
 • ”Hur får jag ut mesta möjliga av min Google annonsbudget?”
 • ”Hur genererar vi mycket intäkter från våra Google Ads kampanjer?”

Vad är Google Ads?

Så du har börjat din resa till Googles annonsvärld. Lita på oss när vi säger att det är beroendeframkallande. Med tanke på hur ofta det finns en ny Google Ads-uppdatering kan det vara lite utmanande att hålla koll på vad som fungerar och vad som inte gör det.

Först och främst vill jag klargöra vad några begrepp innebär och därefter kan vi börja fördjupa oss i hur ditt företag kan annonsera på Google.

Det första vi måste göra är att definiera vad ”PPC” är – en term du kommer att höra mycket om i Google Ads-världen – och skapa en grundläggande förståelse för hur PPC-annonsering fungerar. PPC står för Pay-per-click, en modell för digital marknadsföring där annonsörer betalar en avgift varje gång en av deras annonser klickas.

Kortfattat är det ett sätt att köpa trafik och besök till din webbplats, snarare än att försöka ”tjäna” dessa besök organiskt med traditionell SEO eller socialt arbete.

För att gräva lite djupare är annonsering på sökmotorer (t.ex. Google) en av de mest populära varianterna av PPC-annonsering. Det gör det möjligt för marknadsförare (som du själv) att buda på en annonsplacering i en sökmotorns sponsrade länksektion när en användare söker efter termer och sökord relaterade till ett företags tjänster eller produkterbjudanden.

Google Ads

En fördel med PPC-annonser är att det är mycket lättare att driva trafik till en viss webbsida eller till en landningssida om vi jämför med att optimera den och sedan hoppas på att nå den eftertraktade första sidan organiskt.(Självklart optimerar vi också webbsidan).

Ta till exempel den här guiden du läser just nu.

När vi har skrivit klart inlägget vill vi att fler användare ska läsa den, då kan vi överväga att buda på sökord som ”vad är google annonser?” eller ”vad är ppc?”. Och om någon skulle använda dessa sökord när de söker på tex Google eller en annan sökmotor där vi har en annons, kan den här sidan dyka upp högst upp i sökresultatsidan.

Google Ads är världens populäraste PPC-annonseringssystem. För att belysa hur stort det är kan det jämföras med vad Coca-Cola är för digital annonsering – eller Apple eller Microsoft, beroende på dina konsumentpreferenser. Sammanfattningsvis är Google Ads en go-to-annonseringslösning för alla som vill sälja något var som helst i världen.

Men det är inte bara det, Google AdWords som det tidigare kallats gör det möjligt för alla att få sin bit av tårtan – om de är villiga att betala för det. Stora företag. Små och lokala butiker. Vem som helst kan annonsera på Google.

Så, hur fungerar det?

Vi kommer att täcka så mycket vi kan och uppdatera den här guiden löpande så den följer det senaste gällande Google annonsering.

Men för enkelhetens skull gör Google AdWords så att företag kan skapa annonser som visas på Googles sökmotor och andra platser inom Google-sfären. Annonser används (till största delen) som en pay-per-click-modell där marknadsförare budar på sökord och betalar för varje klick som sker i en av deras annonser.

Varje gång en sökning sker, fylls Google poolen med annonsörer som budar på det specifika sökordet för Google annonser. Den väljer sedan ”vinnare” som ska visas i annonsutrymmet på söksidan. ”Vinnarna” väljs utifrån några faktorer, inklusive kvaliteten och relevansen för deras sökord och kampanjer, liksom det monetära värdet bakom annonsörens bud.

Självklart är det inte så enkelt som jag beskriver det, det finns flera faktorer som spelar in. För att vara mer specifik väljs vinnarna baserat på annonsörens Ad Rank. Ad Rank är ett värde som beräknas genom att multiplicera två viktiga faktorer – det högsta CPC-budet (det högsta en annonsör är villig att betala för varje klick) och deras ”quality score / kvalitetspoäng”, ett värde som Google beräknar baserat på din klickfrekvens, relevans , och kvaliteten på sidan du skickar trafiken / klicken till.

Denna metod gör det möjligt för de vinnande annonsörerna att nå fler av sina potentiella kunder till en kostnad som passar in i deras totala annonseringsbudget. Med denna modell kan företag med mindre budgetar konkurrera om topp-placeringarna om deras annonser bäst svarar på användarens fråga.

Det är en evig kamp där den bästa annonsen får svara på användarens fråga och vinner. Och allt det händer på en bråkdel av en sekund.

Är Google AdWords ett bra val för ditt företag?

Så länge som det har funnits PPC-annonsering har Google AdWords varit tänkt som ett bra sätt att få nya försäljningar och leads för ditt företag. Å andra sidan har det också jämförts med spel och det finns annonsörer som väljer bort Google Ads för att de anser att riskerna är för stora.

Alla som gör den resan du gör nu har hört talas om lika många misslyckanden som framgångar företag kan ha med Google Ads. Människor har förlorat pengar, haft kampanjer som misslyckats och budgetar som bara verkar ha försvunnit.

Och det är definitivt sant att Google annonser kan jämföras med spel om man inte arbetar strategiskt. Du sätter dina egna pengar på spel (annonser) och hoppas att de pengar som spenderas omvandlas till intäkter för ditt företag.

Trots dessa negativa associeringar är Google annonser relativt säkra. De kan också vara väldigt lukrativa. Faktum är att Google till och med går så långt som att säga att i genomsnitt har en ROI på 1-2. Dvs spenderar du 10 kronor på Google Ads får du 20 kr tillbaka.

Är AdWords rätt för dig? Eftersom vi är en byrå som hanterar PPC-kampanjer är det enkla svaret att bara säga ja, eftersom Google är den mest använda sökmotorn någonsin, vilket innebär att du kan nå alla målgrupper. Men det är inte alltid så simpelt som det låter.

Google annonser har förmågan att utan större svårigheter ”bränna genom” en annonsbudget. Samtidigt kan en bråkdel av budgeten leda till att försäljningsmålen uppnås i förtid. Vanliga egenskaper för ditt företag – industri, konkurrens, sökvolym och plats – spelar alla en roll. Men attribut som är specifika för ditt företag kommer också spela roll. Variabler som lagkapacitet, annonsbudget och intern struktur kan alla avgöra om du ska annonsera i Google AdWords eller inte.

Dessutom kan Google annonser vara mycket tidskrävande. I själva verket kan det mycket väl ta dig några veckor innan ditt konto är klart och utrustat för framgång.

Och det är innan du tar hänsyn till alla dagliga och veckovisa uppgifter du behöver utföra, till exempel att skapa nya annonser, justera dina annonsutgifter, optimera din budget, analysera söktermer och lägga till fler sökord i dina kampanjer. Så om ditt marknadsföringsteam består av en person – där personen redan har flera hattar – kanske du inte har tid att hantera dina Google annonser med den nödvändiga mängden kärlek och omsorg.

Naturligtvis är Google annonser inte för alla. Av olika skäl.

Men hur vet du om Google Ads är rätt för dig?

1. Diskutera din Google annonsbudget, tidsbegränsningar och produkterbjudanden

Det överlägset största hindret för att komma igång med Google annonser är din budget.

”Har jag råd att spendera mer pengar på marknadsföring / annonser? Kommer mina pengar att slösas bort?”

Det finns ett begrepp i psykologin som kallas ”förlustaversion”, som inom ekonomi och beslutsteori refererar till människors starka benägenhet att undvika förluster framför att skaffa sig vinster. Människor skulle mycket hellre undvika en potentiell förlust än de skulle riskera att få en motsvarande vinst.

För att avgöra vilka potentiella ”risker” det finns för dig kan du börja undersöka din bransch och lära dig vad din genomsnittliga kostnad per klick är. Sedan kan du jämföra dessa data med oavsett aktuell eller standard konverteringsgrad som du har på din webbplats. Detta kommer att ge dig en bättre uppfattning om vad du troligtvis kommer att behöva spendera per månad och hur avkastningen på den budgeten kommer att bli.

Det är en enkel kostnads-nyttoanalys som kan ge tydlighet.

2. Gör sökordsundersökningar för att se dina Goolge Ads trafikpotential

Ett enkelt sätt att se om Google AdWords är rätt för ditt företag är att göra en sökordsanalys – att se hur många som söker efter din produkt eller tjänst kan avgöra om Google Ads är värt det för dig och ditt företag.

Om du tittar på söktermer relaterade till dina tjänster och upptäcker att endast 10 personer söker efter dig per månad, kommer den tid och den ansträngningen som krävs för att Google AdWords ska vara rätt inte att vara värt det för din marknadsföringsbudget. Om inte fallet är så att det är en ny marknad och du vill vara först.

Det finns dock ett par sätt att undersöka på sökord och söktermer relaterade till ditt företag.

Ett av de bästa verktygen vi använder för att utföra sökordsundersökningar är SE Ranking. SE Ranking är ett otroligt verktyg för att se historiska data om din webbplats och värdefull SEO-insikt, men du kan också undersöka hur sökord fungerar.

Det här nyckelmåttet att titta på är volym. Volym är en uppskattning av antalet användare som söker efter en given sökterm inom en månad. Om dina volymer är relativt höga är det ett gott tecken att det finns många användare som är intresserade av ditt erbjudande.

Så här ser det ut när vi gör en sökordsanalys i SE Ranking:

Om du bara ser att ett tiotal användare använder och söker efter dina produkter eller tjänster kan det vara så att ditt företag är lite för nischat för att få en bra avkastning från Google Ads.

Naturligtvis säger vi inte att du definitivt inte bör använda Google AdWords i dessa fall. AdWords kan fortfarande vara ett bra verktyg för att bygga och stärka kännedom för din produkt eller tjänst, även om användare kanske inte klickar eller konverterar från dina annonser. Intryck är fortfarande värdefulla för ditt varumärkesigenkänning, men du måste då göra det med realistiska förväntningar.

Undersök dina konkurrenter

Konkurrentanalyser är ett bra sätt att upptäcka om andra annonserar på söktermer du vill inrikta dig på. Dina konkurrenter skulle inte buda på specifika sökord utan anledning. Chansen är stor att de får några bra leads och försäljning till följd av deras budstrategi.

Konkurrentundersökningar kan också ge dig bra information (aldrig exakt) om hur mycket de spenderar per månad på dessa sökord och hjälpa dig att fatta bättre beslut när det är dags att lägga din egen budget.

Ett enkelt sätt att titta på vad dina konkurrenter gör är att gå till Google. Sök efter relevanta sökord för ditt företag och se vilka annonser som dyker upp.

Om du hittar några konkurrenter som budar på sökord som du vill inrikta dig på kan du med hjälp av SE Ranking gräva lite djupare om vad som händer:

Konkurrentanalys

Med SE Ranking kan du skriva in en konkurrents webbplats och få detaljerad information om deras sökord, hur deras annonser ser ut (annonscopy, rubriker, formatering) och vad de spenderar per månad. Budgetinformationen kan hjälpa dig att förstå hur mycket du måste spendera för att konkurrera med dem.

Med hjälp av deras sökord som utgångspunkt kan du komma med din egen strategi för att konkurrera med dem på Google Ads.

Testa och optimera dina annonser löpande

Google AdWords har enormt många annonseringsalternativ. Från olika annons- och målgruppsuppsättningar, till annonstyper och budstrategier. Alla företag kan hitta användbara metorder och strategier för att ha löpande avkastning på sin investering och komplettera sina andra marknadsföringsinsatser.

Du bör dock aldrig ”ställa in och glömma” bort dina Google annonser. Det finns aldrig ett ”färdig” steg för Google Ads. Algoritmer förändras hela tiden, och din bransch kommer också att utvecklas. Så kom ihåg den gyllene regeln i Google AdWords – testa alltid.

Så här ställer du in ett Google annonskonto för första gången

Så du har utvärderat huruvida Google Ads är rätt för dig eller inte, gjort sökordsanalysen och beslutat att ta sätta igång – grattis! Låt oss nu se till att du har allt på plats så att du kan se bästa möjliga framgång med ditt nya Google Ads-konto.

Dessa två sakerna behöver du först

1. En relevant, lättanvänd och välbyggd webbplats

Det stämmer – ditt första steg för att ställa in Google Ads har absolut ingenting att göra med Google Ads-plattformen själv, eftersom din framgång med Google Ads kommer att avgöras på din webbplats.
Med Google Ads tar du med dig mer kvalificerade sökare till din webbplats. Men efter att de har klickat är det din webbplatss jobb att få dem att konvertera. För att detta ska hända måste du ha optimerade landningssidor som ”tvingar användare” att vidta åtgärder.

Om din webbplats eller landningssida är rörig, saknar relevant information eller gör det svårt för användare att förstå vilka åtgärder de behöver vidta (t.ex. ingen tydlig konverteringsväg) ger pengarna du spenderar på Google Ads inte en avkastning.

2. Ett åtagande på lång sikt

När du ställer in ditt konto för första gången är det viktigt att vara engagerad i processen under lång tid. Det tar tid att hitta rätt struktur, sökord och meddelanden. Du kommer sannolikt att börja med en dålig quality score, vilket kommer att påverka din positionering och öka din CPC.

Oroa dig inte! När du har etablerat ditt företags rykte inom Google annonsering kommer dessa siffror att förbättras. Men det kan ta allt från tre till sex veckor innan resultatet börjar lyfta.

Skapa ett Google Ads-konto

För att annonsera på Google Ads-plattformen måste du skapa ett Google-konto. Gå sedan över till ads.google.com och logga in. När du är inloggad kommer du att landa på välkomstskärmen för Google Ads.

Det grundläggande

Du blir ombedd att välja ”Ditt huvudsakliga annonseringsmål” – oavsett om det är fler telefonsamtal, fysiska besök eller webbtjänster / trafik / försäljning – följt av några frågor om ditt företag, till exempel namn och webbplats.

Därefter måste du välja en plats och du har några alternativ.

Vi kan välja en radie runt en specifik stad eller adress, eller välja flera platser i en grupp.

Därifrån måste du fylla i följande grundläggande information för att skapa din kampanj och sedan klicka på knappen Spara och fortsätt längst ner på sidan när du är klar.

 • Budget: Ange det belopp du vill spendera varje dag för denna annonskampanj. Din budget hjälper dig att bestämma hur många gånger din annons kan visas varje dag.
 • Nätverk: Välj var du vill att din annons ska visas. Du har möjlighet att välja enheter som du vill att din annons ska visas på eller använd standardinställningen.
 • Sökord: Ange sökord som utlöser din annons.
 • Bud: Ange det högsta du är villig att betala för ett klick på din annons
 • Text: Ange texten i din annons.

Faktureringsinställning

 • Välj land där din faktureringsadress finns från listrutan. De andra fälten bör uppdateras automatiskt.
 • Ange din faktureringsinformation – dina kortuppgifter, etc.
 • Här kommer du också att ställa in tidszoninformation. Var försiktig här; inställningar för tidszon och valuta kan inte ändras efter att du har konfigurerat ditt konto.
 • Klicka på spara och fortsätt när du är klar.

En sista anmärkning om fakturering
Med Google Ads har du två betalningsalternativ. Med automatiska betalningar kan du betala efter att du har samlat klick. Du debiteras när du når ditt faktureringsgränsvärde eller 30 dagar efter den senaste betalningen, beroende på vad som kommer först.

Om du å andra sidan om du väljer manuella betalningar betalar du Google Ads från det förbetalda beloppet. När ditt förbetalda saldo minskas / töms avbryts all annonsering tills du gör en ny betalning. Precis som ett kontantkort.

Annonstillägg är extremt värdefulla; du kan lägga till fler länkar till dina annonser och ge användare fler alternativ att se på din webbplats:

Vilka är de olika typerna av Google Ads?

Oavsett om du vill annonsera för din e-handelsbutik och sälja specifika produkter på Googles shoppingplattform – eller marknadsföra dina tjänster till personer som söker efter relevanta sökord – finns det ett annonsformat som passar alla företag och annonsbudgetar.

Faktum är att den stora mängden typer av tillgängliga Google annonser gör det möjligt för annonsörer att noga övervaka och justera hur mycket de spenderar på annonser och direkt rikta in sig på den specifika demografin de vill.

För att sätta detta i perspektiv görs det mer än 63 000 sökningar på Google varje sekund.

Google AdWords är en port till en helt ny värld av synlighet för ditt företag. Som annonsör kan du också använda ett stort nätverk av webbplatser för att få maximal exponering med tusentals – eller miljoner! – av potentiella köpare.

Så, vilka är de olika typerna av annonser du kan utnyttja och (viktigast av allt) när ska du använda dem?

Google Sökannonser / Google Search Text Ads

Sökannonser är den vanligaste, mest synliga och mest använda formen av PPC globalt. Dessa annonser visas ovanför eller bredvid organiska resultat, baserat på vad som helst av användarfrågorna. Så om en användare söker efter den produkt eller tjänst som du erbjuder kan din annons vara det första de ser. Och du betalar bara om de klickar på länken.

Google AdWords

För att skapa en sökannons börjar du med att berätta för Google när, var och varför du ska visa din annons. Det handlar inte bara om att skriva dina AdWords utan också välja de sökord som en användare behöver söka för att din annons ska visas.

Det viktigaste du kan göra när du använder söktekstannonser är att dra fördel av varje liten del som Google ger dig kontroll över.

För att förklara vad vi menar, låt oss börja med en Google Ads anatomilektion.

Rubriker

Dina rubriker är den viktigaste visuella delen av din textannons. Rubriker är vad dina användare kommer att se först:

Google Adwords rubriker

Som du kan se ger Google dig möjlighet att ha upp till tre olika rubriker (separerade med en rad ”|” ovan) för var och en av dina annonser. Du är garanterad att minst två rubriker kommer att visas – men beroende på annonsens relevans och ditt quality score kan den tredje visas.

Rubrikerna är begränsade till 30 tecken vardera. Så gör dina rubriker så iögonfallande och så kortfattade som möjligt.

Beskrivningar

Här får du berätta för användare lite mer om din produkt, tjänst, eller sidan du skickar användare till när de klickar på din annons:

Google Annonser

URL-sökvägar

Google ger dig också möjligheten att anpassa webbadressen som visas i annonsen. På det här sättet behöver du inte visa användarna den faktiska URL: en, som kan ha spårningsmätningar eller frågesträngar i den:

Google Ads URL

Din rotdomän / toppdomän måste vara densamma, men du har två 15 teckenvägar som du kan anpassa utifrån annonsens sammanhang.

Annonstillägg

Annonstillägg är extremt värdefulla; du kan lägga till fler länkar till dina annonser och ge användare fler alternativ att se på din webbplats:

Google Annonstillägg

Återigen visas de när din annons är relevant för det sökordet som användaren sökte på och när ditt quality score är bra.

Ju mer utrymme din annons tar upp på en sökresultatsida desto bättre, och webbplatslänkutvidgningar är ett bra sätt att göra det. Google låter dig välja vilka webbplatslänkar som ska visas för var och en av dina annonser, så att du alltid kan tillhandahålla lämpliga, relevanta länkar till användare.

Callout extensions / utropstillägg

Med förlängningar kan du marknadsföra unika erbjudanden till kunder, som tex gratis frakt eller kundtjänst dygnet runt. När kunder ser dina annonser får de detaljerad information om ditt företag, produkter och tjänster. Utropstillägg liknar webbplatslänktillägg, men utan länkarna:

Google Ads Call-outs

Google rekommenderar att annonsörer använder tilläggsförlängningar för att uppmärksamma USPAR, viktiga produktdetaljer och fördelar. Du kan ha upp till fyra utrop i din annons, var och en begränsad till 25 tecken vardera. Dessutom måste du ha minst två utrop för att de ska kunna visas.

Structured snippets

Structured snippets gör att du kan lyfta fram aspekter av dina produkter eller tjänster och belysa de serviceområden du täcker:

Tips för expanded text ads

Expanded text ads är de traditionella annonserna som du skapar för var och en av annonsgrupperna i dina kampanjer. För dem rekommenderar vi att du …

Skriv minst tre annonser per annonsgrupp. Du vill inte lägga alla dina ägg i en korg här. Att ha flera annonser ger dig en bra rotation och kan ge dig inblick i vilket meddelande som ger bäst resultat. Som standard har Google också alternativet ”Prefer Best Performing Ads” avmarkerat.

Detta innebär att Google kommer att titta på resultaten för dina tre annonser och gynna den bästa.

Det här kan låta som en fantastisk funktion, men Google är ofta för snabb med att välja en vinnande annons. Låt dina annonser visas en stund och få lite information från dem innan du slår på den.

Ta med din viktigaste information i dina rubriker. Det här är vad användarna ser först och inte alla kommer att läsa dina beskrivningar och tillägg till fullo. Tänk också på att H1 är mycket viktigare än H2.

Bygg dina annonser så att de fungerar för användare på alla enheter. Se bara till att du inte frustrerar mobilanvändare med innehåll som inte är vettigt eller genom att skicka dem till en sida som de inte kan interagera med på sina telefoner.

Inkludera dina bästa sökord i URL-banorna. Detta kommer att öka sannolikheten för ett klick.

Använd alla dina tillägg. Återigen med känsla – använd alla dina tillägg. Ju mer relevanta meddelanden, strukturerade utdrag och webbplatslänkar du har, desto bättre.

Låt oss nu titta på en annan typ av Google annonser – responsiva sökannonser.

Responsiva sökannonser

När du använder responsiva annonser ger du Google kontroll över deras totala sammansättning. Detta innebär att, baserat på tillgängliga ”utrymmen”, kommer Google att ändra din annons för att passa i det givna utrymmet. Så Google kommer att anpassa en annons med olika konfigurationer, så att du kan se vilka rubriker, beskrivningar och tillägg som fungerar bäst.

Med responsiva annonser testar du i princip vilka aspekter av dina annonser som är bättre för användare, liksom vilka som resulterar i fler klick, konverteringar osv. Till skillnad från en expanded textannons kommer du att ange flera kombinationer av rubriker och beskrivningar. Då testar och optimerar Googles maskininlärning för den bästa kombinationen.

Ju fler rubriker och beskrivningar som anges, desto mer kommer Google testa och sedan lära sig vilka kombinationer som fungerar bäst med olika sökfrågor.

Fördelar med responsiva sökannonser

Med responsiva annonser kan du lägga upp till 15 olika rubriker och upp till fyra olika beskrivningar. Om du nu kommer ihåg från avsnittet ovan får du 30 tecken per rubrik och 90 tecken per beskrivning.

Det är mycket information du kan få framför dina potentiella köpare. Google testar och kör sedan alla möjliga kombinationer och registrerar vad som händer, så att du kan se vilka rubriker och / eller beskrivningar som fungerar bäst för en given kampanj.

Detta eliminerar ditt behov av att A / B-testa dina annonser. Googles AI testar nu automatiskt allt så att du kan fokusera på andra områden i kampanjen.

Öka din relevans

Precis som traditionella textannonser kan responsiva annonser också visa tre rubriker och två beskrivningar. Du kan också ange bredden på dina annonser, vilket ger dig kontroll över hur dina annonser visas på mobilskärmar.

Dina annonser kommer att visas oftare

Genom att använda flera kombinationer av rubriker och beskrivningar har dina annonser möjlighet att konkurrera i fler auktioner. Detta hjälper dig att nå fler kunder genom att visas i fler sökningar. De optimerade annonserna har en mycket högre chans att skicka rätt meddelande till rätt användare och kommer att öka klickfrekvensen och sänka CPC för dina kampanjer.

Tips för responsiva sökannonser

Här är sex snabba tips för att använda responsiva annonser direkt från Google:

 • Skapa så många rubriker du kan. Google kommer att ha fler alternativ att välja från, vilket ger dig mer information att utvärdera.
 • Använd ett starkt sökord i minst två av dina rubriker.
 • Men skapa också minst tre rubriker utan några av dina sökord.
 • Experimentera med olika längder. Försök inte att maximera ditt teckenantal i varje rubrik.
 • Lägg till minst två distinkta beskrivningar
 • Använd pins. ”Pinning” låter dig bestämma i vilken ordning din rubrik eller beskrivning kommer att visas. Så om du aldrig vill att ditt varumärke ska visas i H1- eller H2-platsen ska du fästa det på H3-platsen så att det bara visas där. Om du vill experimentera med små variationer av rubriker, se till att de också är fästa på samma plats. Om du till exempel vill se om ”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” fungerar bättre fäster du dem båda i samma plats så att Google inte försöker visa en annons som säger ”Officiell webbplats | Den officiella webbplatsen. ”

Återigen är du garanterad en H1, H2 och en beskrivning. Så se till att den viktigaste informationen du vill visa finns i dessa. Om en H3 eller D2 visas är det bara extra sås i rullen.

Display annonser / Display ads

En av de coolaste delarna med att ha ett Google Ads-konto är möjligheten att annonsera på Googles Display-nätverk (GDN).

GDN är, bokstavligen, ett nätverk av webbplatser som tillåter annonsörer att visa annonser på dem. GDN bryter formen på traditionella sökannonser och låter annonsörer nå användare på webbplatser som de bläddrar på regelbundet. På detta sättet behöver användare inte söka efter din produkt eller tjänst för att se dina annonser.

Google dsiplay ads GDN

Display annons markerad i rött

GDN stöder olika annonsformat:

Text: Bokstavligen kan samma annonser som du använder för dina sökkampanjer användas här. Ta två flugor med en smäll genom att tillämpa dina befintliga annonser på en ny GDN-kampanj.
Bild: En bild är värd tusen ord, eller hur? Bildannonser är en mer iögonfallande annonstyp, så att du kan använda bilder från din nuvarande marknadsföring.
Rich media: Dessa liknar bildannonserna, men är mer interaktiva.
Video: Liknar rich media, men med en inbäddad video.

Hur GDN annonser fungerar påminner om dina sökannonser. Du bjuder på sökord för att välja var annonserna ska visas. Men det är en skillnad här. Du har valet om placering och hur du inriktar dig på användare på GDN:

Kontextuell / ämnesinriktning: Här väljer du sökord och dina annonser visas på webbplatser som är relevanta för ditt företag eller bransch. Användare ser din annons när de surfar eller läser om ämnen relaterade till ditt företag.
Placeringsinriktning: Den här typen av inriktning kan bli tråkig eftersom du väljer specifika webbplatser att visa dina annonser på. Men om du har bra användardata och vet vart dina kunder bläddrar kan det vara extremt effektivt.
Remarketing: Remarketing är inte exklusivt för GDN, men med den här modellen kan du annonsera till användare som har varit på din webbplats nyligen. (Vi kommer att täcka remarketing som helhet i ett senare kapitel.)
Demografisk / geografisk och språk: Om du har massor av användardata kan du rikta in dig på potentiella kunder baserat på vissa demografier eller språk.

Tips för GDN annonsering

 • Börja med remarketing. Om du någonsin kommer att se någon framgång med GDN kommer den att vara här först. (Återigen kommer vi till detta i ett efterföljande kapitel.)
 • Hantera din placeringsinriktning. Detta är den enda inriktningsmetoden som ger dig kontroll över de specifika platserna dina annonser visas. Om du använder inriktning eller ämnesinriktning ger du Google tyglarna. Det är bäst att få lite data innan du låter Google ta över.
 • Testa din budget. Displayannonser når många användare varje dag – räckvidden är mycket stor i Sverige och likaså är potentialen att spendera pengar. Börja med en liten budget du är bekväm med.
 • Testa olika format. Prova alla format minst en gång. Visuella annonser har i allmänhet mycket högre klickfrekvens, men vissa webbplatser visar bara textannonser. Och om du är den enda annonsören som bjuder på ett visst format för en given webbplats kommer du att få mer exponering till ett mycket billigare pris. Överraskande nog med tanke på att visuella annonser har bättre prestanda är två tredjedelar av annonserna på GDN textannonser.
 • Behandla dina visningskampanjer som en sökkampanj. Många annonsörer behandlar visningskampanjer ungefär som ett ”tillägg” till deras sök, och deras kampanjer lider. Välj inte en favorit förrän du ärligt kan säga att du ser en tydlig vinnare.
 • Håll koll på var dina annonser visas. När dina kampanjer har körts ett tag är det en bra idé att regelbundet titta på webbplatserna som de visas på. Du vill inte att ditt varumärke ska associeras med några av de ”inte så trevliga” webbplatserna i nätverket.
 • Låt inte mobilspel spendera alla dina pengar. Har du någonsin sett dessa annonser längst ner i ditt Candy Crush-spel? Varje gratisapp där ute använder displaynätverket för att tjäna pengar på sina appar. Det blir ett stort vakum för de flesta företag. Du kan (och borde) utesluta mobilt GDN i dina kampanjinställningar.

Shoppingannonser / Shopping Ads

Medan du kan använda Google AdWords för att marknadsföra din webbplats eller erbjudanden med traditionell sökning, låter Google Shopping dig annonsera varje produkt individuellt utan att behöva anpassa annonser för varje produkt.

I Google Merchant Center kan du ladda upp ett flöde av dina produkter och ange en budget för dina annonser. Nu kommer dina produkter att visas på Google ´Shopping-plattformen och på Googles sökresultatsidor:

Google Shoppingannonser

Oftast kommer emellertid den produkt du vill att folk ska köpa via Google Ads att visas inom shoppingplattformen. Plattformen jämför dina produktpriser med dina konkurrenter och låter användare söka efter den produkt de letar efter. Det är en bra idé att lägga till ett kampanjerbjudande i dina shoppingannonser när du startar kampanjer, så dina kostnader kommer att visas så låga som möjligt för användaren.

Google shopping ad

Gmail annonser / Gmail Ads

Gmail annonser är en fantastisk möjlighet för företag som försöker utöka annonseringsområdet. De fungerar baserat på kontoaktiviteten för en given användare. Det är interaktiva annonser som visas högst upp i din inkorg.

Gmail Ads

När någon klickar på annonsen kan den antingen öppna landningssidan eller expandera till storleken av ett vanligt e-postmeddelande för att visa hela annonsen:

Gmail-Ads-full

Människor kan interagera med din annons på olika sätt beroende på annonsens layout. De kan spela video, fylla i ett formulär, klicka för att gå till din webbplats eller (när de är på mobilen) klicka för att ringa eller gå till en appmarknad.

Tips för Gmail annonser

Visa dina annonser för rätt målgrupp. Gmail har mer än en miljard aktiva användare varje månad, så din inriktning är lika viktig som med sökannonser. Använd sökord och inköpsinriktning för att nå rätt kunder.

Med Gmail kan du också ladda upp en lista med e-postadresser som du kan rikta in dig på. Därifrån skapar Google en lookalike-målgrupp baserat på den kundlistan. Sedan kan du inrikta dig på andra Gmail-användare som påminner om kunderna på din lista. På det här sättet riktar du dig bara till personer som redan troligen kommer att köpa eller konvertera.

Gör dina annonser så lockande som möjligt. Lägg dina viktigaste Calls-to-action i början av din annons så att användare förstår poängen direkt. Endast cirka 45 tecken visas på mobilen, så tänk på detta när du skapar dina annonser.

Det är också en bra idé att lyfta fram dina kampanjer i din kollapsade annons. Dölj inte erbjudandet så ingen kan se den om de inte klickar. En bra utgångspunkt är att undersöka din analys. Vilka är dina bästa ämnesrader? Ta med dessa till dina Gmail annonser.

Använd Gmail annonsmallar. Dessa förbyggda mallar fungerar mycket bättre än en anpassad HTML-annons, särskilt på mobil.

YouTube annonser

YouTube är världens näst största sökmotor – strax efter Google – med nästan två miljarder användare per månad. Det finns också 50 miljoner innehållsskapare som genererar en halv miljon timmars innehåll varje dag. Så ja, YouTube är en stor sak. YouTube bör vara din en integrerad del av din marknadsföring innan du ens tar itu med andra sökmotorer som Bing.

Med Google Ads for video kan du visa annonser i YouTube sökresultaten eller före, under och efter videor på YouTube och GDN. Du kan visa text-, video- eller visningsannonser på YouTube och över hela webben.

Du hittar ofta mindre konkurrens och mycket billigare sökordskostnader. Naturligtvis kommer kostnaderna att variera mycket beroende på din bransch och sökordsfokus – men i genomsnitt är det mycket billigare än traditionell sökannonsering.

Olika typer av YouTube annonser

Google TrueView erbjuder tre olika typer av annonser. (De kallas TrueView eftersom du bara debiteras när en användare faktiskt tittar på en video.) Den största fördelen med TrueView annonser är att de ger massor av data för annonsörer:

 • Vem är de användare som tittar på dina annonser?
 • Var kommer de ifrån?
 • Och förmodligen viktigast, vilka filmer tittar de på?

Du bör kunna fatta genomtänkta beslut baserat på den här informationen. Kom ihåg att målet alltid är att förbättra sökordsinriktningen och sänka din CPC.

In Stream Ads

Dessa spelas före, under eller efter slutet av en YouTube-partnervideo. En YouTube-partner är en kanal som har valt att tjäna pengar genom att visa annonser under sina videor.

Tittarna kan hoppa över dessa annonser efter fem sekunder. Om din annons är längre än 30 sekunder debiteras du för en visning om en användare träffar 30-sekundersmärket. Med något kortare debiteras du bara om de ser hela annonsen.

In Search

Dessa annonser visas på resultatsidan för en YouTube sökning. De väljs baserat på sökordsbud, precis som traditionella sökannonser. I sökannonser debiteras du när en användare klickar för att spela upp videon.

In display

Dessa annonser visas i det föreslagna videoklippet bredvid videon som användaren för närvarande tittar på.

Youtube in display ads

Med dessa annonser debiteras du när tittaren klickar. Det är också värt att notera att en enda annons kan visas i valfritt antal format, så att du kan testa vilka som fungerar bäst för ditt företag.

De här två sakerna är helt avgörande för dina AdWords kampanjer

Om du bara tar med dig två saker från att läsa den här guiden – hoppas vi att det är vikten av meddelanden och innehåll, och vikten av att spåra konvertering korrekt.

Kära läsare, det här är de två variablerna som kommer att avgöra om dina AdWords kampanjer är framgångsrika eller inte.

Betydelsen av innehåll och meddelanden

En av de mest avgörande komponenterna för att skapa en framgångsrik Google AdWord-kampanj är att se till att ditt innehåll och meddelanden är på plats. Och på plats menar vi att det finns en direkt korrelation mellan sökfrågan, din annons och landningssidan den kör till.

Om du implementerar de de stegen som vi har beskrivit i guiden, är det troligt att dina annonser kommer att visas till rätt person vid rätt tidpunkt. Det är dock upp till dig att se till att du ger dem rätt meddelande. När en användare sökte efter ”sökordfras” förväntar de sig sökresultat som adresserar deras fråga.

Det betyder att när de väljer att klicka vill de se något relevant.

Varför är detta viktigt?

Om du levererar innehåll genom din annons som tillgodoser sökarens behov och avsikt, bygger du omedelbart förtroende mellan dig och sökaren, det ökar chansen att de gör affärer med dig. Detta är också nyckeln till framgång med Google AdWords.

För om det finns en felinställning någonstans på den sökvägen (sökfråga ➡️ annons ➡️ Landningssida) – vilket betyder att du levererar något som inte stämmer överens med vad de letar efter – kommer ditt quality score att påverkas, och … detta medför högre PPC för dina annonser.

Dessutom kommer 39% av ditt quality score från landningssidans upplevelse och 22% kommer från annonsrelevansen. Så att inte arbeta för att se till att ditt innehåll och meddelanden är på plats kommer definitivt att ”hämma” din Google Ads upplevelse.

Hur du spikar ditt innehåll och meddelanden

Det finns ingen genväg med detta steg. Du måste ta dig tid att planera dina kampanjer och annonsgrupper, vad de kommer att fokusera på och var de driver användaren. Dessutom måste du planera vad du vill att användaren ska göra när de kommer till din landningssida.

Sätt dig själv i sökarens skor och ställa dig själv följande frågor:

 • Svarar mina annonser på sökarnas frågor eller fråga?
 • Är texten övertygande och berättar den för användaren vad de ska förvänta sig när de klickar igenom?
 • Ger min landningssida en lösning på användarnas smärtpunkter?
 • Är mina sökord i annonstexten och på landningssidan?
 • Är landningssidan optimerad för mobil?

När du går genom ditt innehåll och meddelanden som om du var slutanvändaren kommer du i slutändan att hjälpa dig själv skapa den perfekta resan för att ta användarna från sökare till kund och hålla Google lycklig vägen dit.

Betydelsen av att spåra Konverteringar

I första hand om du inte spårar konverteringen korrekt (eller alls), kommer din uppfattning om ROI kommer att vara fel, vilket leder till att du inte kan fatta beslut med säkerhet inom ditt konto.

Om du gör det korrekt är konverteringsspårning i Google Ads kraftfull.

Det hjälper dig att identifiera hur bra dina kampanjer fungerar och om de faktiskt genererar försäljning / leads. Genom att konfigurera konverteringar på rätt sätt kan Google dessutom förstå hur framgång ser ut för dig och dina kampanjer. Det betyder att Googles AI (maskininlärning) bättre kan optimera ditt konto.

Utan konverteringsspårning på plats kommer Google att optimera dina annonser blint baserat på dina kampanjmål, inte dina faktiska data.

Mer specifikt inkluderar effekterna av att inte ha konfigurerat konverteringsspårning korrekt dåliga signaler (från felaktigt inställda konverteringar) vilket ger dålig konverteringsoptimering genom maskininlärning, vilket kommer att leda till okvalificerade leads och bortkastade annonspengar. Och naturligtvis kommer detta i slutändan att leda till lågt quality score, något vi har diskuterat i den här guiden.

Ta dig tid att fokusera på ditt innehåll och meddelanden och ställ in dina konverteringar från start. Analysera data som kommer in, iterera och vrida utifrån vad du lär dig. Det är så du kommer att få framgång med Google AdWords.

De 6 vanligaste misstagen från Google Ads

Oavsett om du är ny på Google Ads eller har hanterat konton i flera år, är vi säkra på att du har haft ett ögonblick när du har stannat och undrat, ”Varför, varför händer det här ?!”

Även den mest erfarna Google Ads specialisten kommer att berätta för dig att Google AdWords är svåra. Ibland kan vissa saker fungera för ett visst konto och bransch och floppa för en annan.

Även om det inte garanteras att någon taktik fungerar, finns det flera vanliga Google AdWords fel som vi har sett i majoriteten av de konton vi har granskat. Vårt mål med detta kapitel är att förklara vart och ett av dessa misstag och varför de händer, så att du kan undvika dem helt (och spara lite pengar).

1. Använder fel typ av sökordsmatchning

Sökordsmatchningstyp är en knepig sak och definitivt inte något som Google gör ett bra jobb med att förklara för dem som just börjat. Inte bara förklarar de inte saker, de standardkonton för att lägga till sökord kan leda till onödiga annonsutgifter, falsk trafik och leads.

Ett problem med att använda fel sökordssmatchningstyp uppstår vanligtvis av två skäl:

Först, i hopp om att få igång dina annonser snabbt. Du har gjort en grundläggande sökordsanalys och lagt till sökorden i din annonsuppsättning, utan att uppmärksamma hur Google har lagt till dem.

Det andra, några dagar efter att dina annonser visas, börjar du få ”förslag” från Google som beskriver all den potentiella trafiken du missar genom att inte lägga till deras föreslagna sökord.

De förslag Google tillhandahåller finns för att hjälpa de som inte är säkra på vad de gör, men de är inte alltid rätt val. Det är väldigt frestande när du kommer igång med Google AdWords att helt enkelt klicka på knappen och hoppas på det bästa.

Men vad händer när du gör detta?

Tja, den delen lurar faktiskt också.

Vanligtvis börjar klick trilla in och dina pengar börjar trilla ut snabbare. Problemet är att din klickkvalitet är dålig och du tappar snabbt kontrollen över dina sökare.

”Vad är det som händer?!”

Det är enkelt. Som standard använder Google sökordstypen ”bred matchning”. Detta innebär att dina annonser nu är kvalificerade att visas när en person söker efter något ord i dina sökordsfraser, i vilken ordning som helst, vilket också skulle kunna innehålla felstavningar och synonymer.

Vi kallar detta för ”kasta nät”, och det kommer verkligen att nå en så bred målgrupp som möjligt, men det kan också få in en stor mängd irrelevant trafik. Och som du vet är irrelevant trafik också irrelevant spenderade pengar.

Det finns fyra olika matchningstyper för sökord som du bör lära dig bättre om du arbetar inom Google Ads.

 • Bred matchning (definierad ovan)
 • Modifierad med bred matchning
 • Frasmatch
 • Exakt matchning

Var och en av dessa matchningstyper har en egen uppsättning fördelar och nackdelar, men i slutändan är det nödvändigt för att du ska få mest kontroll över vilka sökfrågor som får dina annonser att visas när du vill att de ska. Som nämnts ovan börjar Google som standard med bred matchningstyp.

Modifierad bred matchning

Med den här matchningstypen för sökord utnyttjar du fortfarande det breda kastnätet men får tillbaka viss kontroll. Du gör detta genom att lägga till ett ”+” framför alla specifika ord i dina sökord som du vill låsa.

Genom att låsa dessa ord berättar du för Google att du bara vill att dina annonser ska visas när det specifika ordet eller den nära varianten visas någonstans i sökfrågan. Nyckeln är att det modifierade breda sökordet måste finnas för att dina annonser ska visas.

”Varför skulle jag vilja använda sökordstyper med bred matchning eller modifierad bred matchning?”

De är ett bra sätt att bygga din sökordslista – sökfrågor är mycket oförutsägbara. Genom att använda sökord med bred matchningstyp har du fler frågor som utlöser dina annonser.

Spendera tid på att granska dessa i de tidiga faserna av dina kampanjer och använd dem för att snabbt hitta relevanta söktermer att lägga till i din lista. Genom att göra detta under korta perioder kan du hitta fler sökord snabbt och slösa mindre tid på att försöka hitta nya söktermer längre fram.

Frasmatchning

Detta är överlägset vår favorit matchningstyp för sökord på Google plattformen. Med frasmatchning har du bättre kontroll över vad som utlöser dina annonser. Genom att placera dina sökord i citat (t.ex. ”Facebook annonsering”) berättar du för Google att du vill att dina annonser bara ska visas när en person söker efter din exakta sökordsfras.

Citaten håller ditt sökord i din exakta ordning och tillåter inte att Google lägger till några ord däremellan, men ytterligare ord i början och eller i slutet av sökfrågan är OK.

Exakt matchning

Exakt matchning är den mest restriktiva matchningstypen för sökord, men det ger dig också mest kontroll. Om du använder den här matchningstypen visas dina annonser endast när användare söker efter ditt exakta sökord eller en nära variant av ditt exakta sökord. Detta ger den bästa möjligheten att visa dina annonser för de som är mest intresserade av vad du har att erbjuda.

Vi rekommenderar starkt att du testar varje matchningstyp för att se vad som fungerar bäst för dina kampanjer. Prova att kombinera olika matchningstyper i dina kampanjer och analysera data tills du är säker på relevansen och kvaliteten på din sökordstrafik. Håll ett öga på hur nära dina söktermer är dina sökord.

Utnyttja din söktermsrapport för att få både positiva och negativa sökordsidéer

2. Använder inte negativa sökord

Att ha en negativ sökordsstrategi är ett av de mest kritiska stegen för att lyckas med ditt Google AdWords konto. Det beror på att det är minst lika viktigt att välja vad man inte ska inrikta sig på som vad man faktiskt ska.

Negativa sökord är sättet för dig att ställa in skyddsräcken i ditt AdWords konto. De används för att förhindra att dina annonser visas som svar på irrelevanta sökfrågor och i slutändan hjälper till att minska onödiga annonsutgifter, vilket maximerar din avkastning på investeringen.

Precis som med vanliga sökord finns det olika negativa sökordsmatchningstyper:

 • Negativ bred matchning
 • Negativ frasmatch
 • Negativ exakt matchning

Negative Broad Match (Google Standard)

Detta förhindrar dina annonser från att visas om sökningen innehåller alla negativa sökord, oavsett ordning. Det är dock viktigt att notera att dina annonser fortfarande kan visas om sökningen bara innehåller några av dina negativa sökord.

Exempel
Negativt sökord med bred matchning: löparskor (running shoes)

Bildkälla: Google

Negative Phrase Match 

Detta förhindrar dina annonser från att visas om sökningen innehåller exakta negativa sökord i samma ordning även om ytterligare ord kommer före eller efter.

Exempel
Negativ frasmatchning: ”löparsko” (running shoe)

Bildkälla: Google

Negative Exact Match 

Detta förhindrar dina annonser från att visas om sökningen innehåller exakta negativa sökord utan extra ord. Det är dock viktigt att notera att din annons kommer att visas om sökningen innehåller några fler ord.

Exempel
Negativt exakt matchande: [löparskor] / [running shoes]

Bildkälla: Google

Välj dina negativa sökord med omsorg

Tänk alltid igenom konsekvenserna av dina sökord och visningen av dina annonser. Se till att du tittar på din sökordsrapport för hur användare söker efter dig och använd också Googles sökordsplanerare. (Detta hjälper dig att se faktiska användardata för att hitta negativa sökordsidéer, särskilt på relaterade sökningar.)

En annan bra taktik för att hitta negativa sökord är att använda Google för att söka efter ditt primära sökord, gå sedan genom sökresultatet för vad Google ser som relevant för den sökfrågan.

Kom bara ihåg att Google inte har problem med att spendera dina pengar, så använd negativa sökord för att ta tillbaka kontrollen och sluta spendera din budget på värdelösa sökord.

3. Att inte ställa in mål och konverteringsspårning

42,3% av Google Ads-kontohanterare har ingen aning om deras kampanjer fungerar eller inte.

Utan att ha en tydlig definition eller förståelse för dina mål och konverteringar kan du inte klart definiera framgång inom ditt Google Ads-konto – vilket betyder att du aldrig kommer att kunna se hur effektivt dina annonsklick leder till värdefull aktivitet. Dessutom kan du inte skala upp dina Google AdWords-kampanjer ordentligt och du kommer inte att kunna dra fördel av Googles maskininlärningsmöjligheter effektivt.

Naturligtvis kan mål och konverteringar betyda många saker – så låt oss gå igenom hur dessa kan se ut.

Först måste du ha en konverteringskälla. Det kan innebära att din webbplats, mobilapp, telefonsamtal eller anpassade mål importeras från källor som Google Analytics.

Vi gillar vanligtvis att arbeta med kunder genom att granska deras nuvarande konverteringspunkter på deras webbplats. Vanligtvis hittar vi:

 • Kontakta oss formulär
 • Boka en demo
 • Provperiod
 • Produktköp
 • Ladda ner
 • Registrering av evenemang eller biljettköp
 • Sidor att besöka

När du har fastställt dina mest värdefulla mål (åtgärder / händelser) vill du se till att du har konfigurerat din spårning på rätt sätt. Du kan ställa in din konverteringsspårning i Google AdWords själv eller skapa mål inom Google Analytics – sedan importera dem genom att länka de två kontona till Google AdWords.

Låt oss börja med Google AdWords – du behöver två kodavsnitt på din webbplats.

Den första är den globala webbplatstaggen. Det här lägger till besökare på webbplatsen för dina ”Alla besökare” -marknadsföringslistor. Du måste installera den här koden på alla dina webbplatssidor, men du behöver bara en global webbplatstagg per Google Ad-konto. Det andra kodavsnittet är händelseutdraget självt. Detta spårar handlingen eller handlingarna som bör räknas som din konvertering.

Om du väljer att dra fördel av att ställa in mål i Google Analytics måste du köra igenom några små steg inuti ditt Google Analytics-konto för att skapa dina mål och länka de två kontona. När du har länkat kontona kan du importera de mål du vill använda på ditt Google Ads-konto.

Tänk på Googles analytiska mål som ett sätt att mäta hur väl din webbplats uppfyller dina kritiska mål.

Så här hittar du dina mål i Google Analytics:

 • Gå till ditt Google Analytics-konto.
 • Klicka på ”Admin” -knappen längst ner till vänster.
 • Klicka på ”Mål” (kolumn längst till höger).
 • Klicka på ”+ Nytt mål” för att ställa in ett nytt mål eller klicka på valfritt mål för att se vad det är du exakt spårar.

Allt detta är avgörande för att du ska se vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som driver din mest värdefulla sökaktivitet. Det är här du ser din ROI och kan fatta mer informerade beslut inom ditt konto för att skala upp.

4. Köra annonser dygnet runt

Som standard kommer Google visa dina annonser 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, tills din annonsbudget är borta för den månaden. Tyvärr ser vi ofta att företag gör detta misstaget Google Ads.

En av våra viktigaste checklist-punkter när vi bygger ut en Google Ads-kampanj är att ställa in kampanjen med anpassad schemaläggning (även känd som ”dayparting”) även om vi ska visa annonser hela dagen, varje dag i alla fall.

Hur fungerar annonsschemaläggning

Det är viktigt att notera att Google Ads-scheman är inställda på kampanjnivå och kommer att tala om för Google exakt vilka dagar och tid du ska köra dina kampanjer. Med andra ord kommer dina annonser inte att visas under tider utanför det intervall du anger. Annonsscheman visas bara varje vecka, vilket innebär att du inte kan visa dina annonser på vissa dagar på året – som helgdagar eller andra större evenemang.

Mängden kontroll här är otrolig. Du kan till exempel ställa in vilkem veckodag du vill visa dina annonser samt start- / stopptider för var och en av dessa dagar. Du kan också ställa in flera annonsscheman för var och en av dessa dagar (måndag, 06.00 till 11.00; måndag 17.00 till 21.00) När du har skapat ditt anpassade schema kan du ställa in bud för varje enskilt tidsblock du skapade .

Planerade bud är också ett bra alternativ till att stänga av kampanjer vissa dagar eller timmar. Genom att kunna justera ditt bud kan ditt konto fortsätta visa dina annonser men till en lägre eller högre genomsnittlig CPC.

Här är dina huvudsakliga anledningar till att använda anpassade annonsscheman:

 • Kontorstid
 • Tillgång och efterfrågan
 • Begränsad daglig budget
 • Dina data säger det!

Enkelt uttryckt vill du se vilka dagar och tider som ger dig mest värde för ditt företag. Vi vill ofta titta på denna information inte bara med Google-annonser, utan också inom Google Analytics. När du börjar göra budjusteringar kommer du alltid att vilja se din data igen och justera om det behövs. Om du slutar att leverera annonser på helgen eller sent på kvällen ser du inga nya fluktuationer.

Bättre insikter om din sökningsaktivitet som matchas med dina kontomål och konverteringar kommer alltid att leda till bättre kontoresultat, vilket kommer att leda till en mycket högre avkastning på dina kontoutgifter.

5. Dålig annonsupplevelse för mobiler

Det här är en riktigt, riktigt stor sak. Vi alla hörde under de senaste åren hur viktiga responsiva webbplatser har blivit i vår nu mobildominerade värld.

Men vad betyder det allt för dig i ditt Google AdWords-konto? Det betyder att spelet har förändrats. Det betyder att du måste vara antingen all-in och engagerad i att skapa mobila annonsupplevelser eller stiga åt sidan.

Sanningen är att konkurrensen steg kraftigt när förändringen skedde.

Google gjorde det klart att Ad Ranking skulle vara den främsta drivkraften för din framgång. Detta betyder att din högsta CPC måste fungera väl för mobil, såväl som din quality score – Max CPC x quality score = Ad Rank. CPC-delen är enkel, det är den omsorg som krävs för att se till att dina annonser tar dina sökare till en mobilvänlig och optimerad landningssida. Sidhastighet är din vän i det här.

Mobilanvändare är mycket målinriktade. De förväntar sig att kunna få det de behöver omedelbart och på sina egna villkor. Och om webbplatsen som dina Google annonser inte pekar till levererar den mobiloptimerade upplevelsen som laddas snabbt kommer de att lämna din webbplats på några sekunder, oavsett hur ”kvalitativt” innehållet du levererar kan vara.

Kvaliteten på innehållet spelar ingen roll om upplevelsen som det levereras är dålig.

Nycklarna bakom en bra mobilupplevelse för Google Ads inkluderar:

 • Använd framstående CTA: s
 • Håll dina menyer korta
 • Gör det enkelt att återgå till din webbplats
 • Gör webbplatssökning synlig
 • Inga popup-fönster
 • Använd filter för att hjälpa till att begränsa resultaten

Se till att alltid testa och dra nytta av sådana verktyg som:

Googles mobilvänliga verktyg
Google Mobile Testing Tool
Google PageSpeed ​​Insights

Att inte utnyttja Google Ads extensions

Google Ads extensions hjälper dina sökare att få ytterligare information de kan leta efter och gör att de kan vidta åtgärder direkt från sökresultatsidan.

Under dessa avsiktsfulla mikro-ögonblick gör Google Ads extensions dina annonser mer framträdande och ger dig fler klick och värdefulla användarinteraktioner. De tar helt enkelt mer utrymme på SERP. Google Ads extensions hjälper dina annonser vara mer tilltalande för sökaren, ofta till en lägre kostnad per extra klick än kostnaden för att flytta upp en position.

Se till att dina extensions är så relevanta för din annons som möjligt för att maximera resultatet för dina annonser.

De mest populära extensions inkluderar:

 • Plats
 • CTA
 • Ring upp
 • Platslänk
 • Strukturerade utdrag / Structured snippets
 • Pris
 • App
 • Erbjudanden

Att ta extra tid för att säkerställa att ditt konto är korrekt inställt och att du inte faller för något av dessa vanliga misstag kommer att återbetalas tiofaldigt.

Vi uppmuntrar alla våra kunder att skapa en checklista över punkterna ovan och granska var och en av dem ett steg åt gången.

Hur man kan retarget webbplatsbesökare igenom remarketing

Vi lovade att vi skulle diskutera remarketing – som också kallas retargeting – och här är vi! Ett riktigt bra sätt att flytta potentiella kunder genom försäljningstratten (funneln) är att använda retargeting inom Google Ads-plattformen för att driva användare tillbaka till din webbplats.

Retargeting är metoden för att visa annonser till användare (runt om på nätet) baserat på deras aktivitet på din webbplats. När en besökare kommer till din webbplats ställs en cookie in och du kan nu rikta annonser till dem på andra webbplatser de besöker.

Det finns flera sätt att göra detta på Google Ads-plattformen.

Komma igång med Retargeting

Låt oss börja med Google Analytics-målgrupper. Du kan både skapa en målgrupp från början eller dra nytta av förkonfigurerade målgrupper som utvecklats direkt från Google Analytics-teamet i ditt Google Analytics-konto.

Det finns några saker du behöver veta om Google Analytics-målgrupper:

 • Du behöver redigeringstillstånd för den Google Analytics-egenskap du vill skapa din målgrupp för.
 • Du är begränsad till 2 000 målgrupper per egendom.
 • Du kan bara publicera en målgrupp per destinationstyp (t.ex. Google annonser).
 • Du kan publicera högst 20 målgrupper till Google Analytics.

Oavsett vilken metod du väljer att skapa din målgrupp med kommer du att kunna se en uppskattning av din målgruppsstorlek under användare de senaste sju dagarna när du går igenom verifieringsprocessen. Observera att detta värde bestäms av antalet användare som skulle ha uppfyllt dina villkor för den perioden.

Den största fördelen med att skapa målgrupper inom Google Analytics är att du bättre kan förstå förvärvsbeteendet och konverteringsprestanda för dina sökare.

Några viktiga steg att alltid se till att du följer när du skapar dina målgrupper:

 • Aktivera retargeting- och annonsrapporterings  funktioner i ditt Google Analytics-konto.
 • Länka ditt Google Analytics-konto korrekt till ditt Google Ads-konto.
 • Definiera din målgrupp.
 • Bestäm villkoren / kriterierna för denna målgrupp.
 • Bestäm din målgruppsmedlems varaktighet (1 dag – 540 dagar).

När du har skapat din målgrupp, glöm inte att publicera den. När du har länkat Google Analytics- och Ad-konton är dina nyskapade målgrupper automatiskt redo att användas i ditt Google Ads-konto.

Nu kan du dra nytta av målgruppsinriktning, vilket gör att du kan vara mer exakt när du väljer vem som ser dina Adwords annonser. Du kommer att kunna dra fördel av budmodifierare med din målgrupp eller inrikta dig mot den specifika målgruppen.

Du kan också skapa målgrupper med Google annonser om du väljer att inte skapa dem i ditt Google Analytics-konto. Se bara till att du har installerat din globala webbplatstagg på alla dina webbplatssidor, som diskuterats tidigare.

När du är i ditt Google Ads-konto navigerar du helt enkelt till din målgruppshanterare och klickar på listor. Här kommer du att kunna skapa dina målgrupper från en mall med ”listmedlemmar” rullgardinsmenyn och välja regler eller villkor från rullgardinsmenyn ”besökte sidor”.

Oavsett vilket sätt du bestämmer dig för att bygga din målgrupp så maximerar du inte ditt kampanjengagemang om du inte använder dina listor på dina kampanjer. Hitta din mest lönsamma målgrupp och skala upp därifrån.

Google Display Network (GDN) för din retargeting

Google-annonser på GDN hjälper dig att marknadsföra din produkt och / eller tjänst medan människor surfar på sina favoritwebbplatser online. Räckvidden är enorm och når 90% av internetanvändarna över hela världen.

Dessa platser inkluderar:

 • Gmail
 • Youtube
 • Appar
 • Partnerwebbplatser

Hela idén med GDN är att hjälpa dig hitta rätt målgrupp. Detta stöds med de många inriktningsalternativ som du har tillgängliga i ditt Google-annonskonto, till exempel placeringar, sökord och ämnen. Allt hjälper dig att hitta rätt potentiell kund / klient på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Du har många tillvägagångssätt som du kan:

 • Engagera dig igen med dina anpassade målgrupper.
 • Bygg liknande publik.
 • Skapa anpassade publik på marknaden.

Inriktningstillgångar du kan använda inkluderar:

 • Video
 • Bilder
 • HTML5 (animerade bilder)

I slutändan driva människor tillbaka till din webbplats eller få nya potentiella besökare. Oavsett vad du väljer, planera i förväg – när du bygger ut eller modifierar ditt GDN kan Google ta från 12 till 24 timmar att godkänna.

Responsiva Display-annonser

Responsiva display-annonser är det senaste tillskottet till GDN-familjen med Google Ads-format. Vad vi verkligen gillar med dem är att de är automatiserade och är ett annat alternativ istället för att skapa traditionella visningsannonser. De är tidsbesparande och 100% responsiva, vilket är bra för dem utan ett designteam till sitt förfogande, eftersom de ser bra ut på mobila enheter.

Responsiva display-annonser fungerar faktiskt på liknande sätt som Facebooks dynamiska annonser. Du laddar helt enkelt upp dina bilder eller video och din logotyp tillsammans med flera rubrik- och beskrivningsalternativ och Google skapar olika kombinationer för att fungera optimalt.

Vi rekommenderar starkt att du testar och lägger till dem i din kampanjstruktur där du finner det lämpligt.

Om du inte använder retargeting med Google Ads är det nu dags att konfigurera det – det är inte bara enkelt, det är ett bra sätt att få ut mesta möjliga av din Google Ads-budget. Sedan kan du spendera lite tid på att utveckla en strategi för att driva varm trafik (dina webbplatsbesökare) tillbaka till din webbplats och få dem att konvertera.

Detta betyder att ge dem med ett övertygande meddelande som får dem att klicka tillbaka till din webbplats och ta nästa steg – oavsett om det är för att göra ett köp, boka en demo eller ringa ett telefonsamtal.

Google Shopping ROAS

4 enkla Google Shopping-tweaks som ökar ROAS med 105%

Av PPC
Google Shopping ROAS

Om du vill driva mer försäljning online finns det ingen bättre plats att börja än Google Shopping. Efter att ha arbetat med otaliga e-handelskunder har vi upptäckt att med bara några få Google Shopping-justeringar kan de flesta företag se betydande ökningar av både försäljning och ROAS.

Varför? Tja, medan Google Shopping är ett otroligt sätt att nå folk som aktivt vill köpa det du säljer, har all denna potential också gjort det till en otroligt konkurrenskraftig plats att marknadsföra sig.

I denna mycket konkurrenskraftiga miljö kan några enkla misstag kosta dig mycket pengar.

Till exempel använder de flesta företag bara grundläggande namn och termer för sina produkter – samma namn och termer som de använder på sin webbplats. Det kanske inte verkar som en stor sak, men helt enkelt genom att förbättra relevansen för produkttitlar har vi hjälpt kunder att öka ROAS med 105%.

Vi kommer att gå in på det (och andra exempel) mer senare, men detta är bara ett exempel på hur några enkla justeringar av Google Shopping kan ha en djup inverkan på kampanjresultatet. Dina kunder är ute och väntar på att köpa, men om du inte ställer in dina annonser på rätt sätt kommer du att tappa försäljningen till konkurrenter.

För att se till att det inte händer dig, låt oss titta på 45 av de vanligaste misstagen som e-handeln gör på Google Shopping. Vi hanterar flera miljoner kronor i e-handel och vi har sett dessa problem många gånger.

Den goda nyheten är att de flesta av dessa misstag kan åtgärdas eller undvikas genom att göra några enkla justeringar av Google Shopping.

Så är du redo att öka ROAS och öka försäljningen? Låt oss djupdyka i ämnet.

Vill du ha hjälp med Google Shopping?

1. Se till att dina bilder är tydliga och övertygande

Ett vanligt problem vi ofta ser med Google Shopping är bildval. Inte nödvändigtvis bildkvalitet utan bildval.

Ta exempelvis en titt på dessa produktannonser. Vilka (en) fångar din uppmärksamhet?

Google Shopping bildexempel

När det gäller bildkvalitet är alla dessa annonser bra. De är alla professionella och visar snyggt upp produkten.

Men ändå är oddsen att hörlurar #3 och #5 fångade ögat. Varför? Eftersom hela bilden är utformad för att uppmärksamma produkten – och bara produkten.

Det är därför vi nästan alltid rekommenderar att göra din Google Shopping-bild till en fristående bild av din produkt mot en heltäckande bakgrund. Spara livsstilsbilder för din produktsida.

2. Var inte rädd för att mixa med betalda sökannonser

Så bra som Google Shopping är, så är det inte det enda sättet att nå potentiella kunder som söker efter dina produkter. I många fall kan några smarta sökannonser göra en stor skillnad.

Detta gäller särskilt när mycket av din söktrafik kommer från stationära datorer. Så här ser till exempel sökresultaten för ”billiga byxor” på mobil:

Google shopping mobilen

Däremot så ser samma sökning ut på datorn:

Google shopping billiga byxor

Lägg märke till att textannonserna dyker upp under shopping annonserna på mobilen, men på datorn finns inte shopping annonserna ens. Detta varierar från sökord till sökord, men för vissa termer kan sökannonser vara ett bra drag.

För företag med en fysisk butik kan sökannonser också vara ett bra sätt att skapa medvetenhet, driva fottrafik och / eller få folk att ladda ner kuponger som kan användas i butiken. Detta är särskilt användbart om din butik erbjuder någon sorts personlig service som du vill marknadsföra online.

Till exempel är en av våra kunder en one-stop-shop för begagnade telefoner, reservdelar och reparationer. Förutom att hjälpa dem att bygga ut Google Shopping-kampanjer för sin e-handel skapade vi också sökkampanjer med fokus på att få sökare att ladda ner kuponger i butiken.

Resultaten var fantastiska. Genom att kombinera båda metoderna kunde vi sänka deras kostnad per klick med 44% och få en nedladdningsgrad på 16%. Bäst av allt, dessa kuponger hade en inlösen på 24%!

Medan Google Shopping-kampanjer är bra på egen hand fungerar de ofta ännu bättre i kombination med betalda sökannonser. Det är ett utmärkt sätt att driva fottrafik och se till att du når rätt personer i rätt tid (och på rätt sätt).

3. Konkurrenskraftiga priser

Google Shopping är ett jämförelseshoppingparadis. Med en överblick kan de se produkter från dussintals eller till och med hundratals säljare och hitta exakt vad de letar efter till bästa möjliga pris.

Det är bra för dina kunder, men det sätter annonsörer i en lite svår position.

Till skillnad från en fysisk butik, där kunder bokstavligen måste lämna butiken för att se priset hos en konkurrent. På Google, är din konkurrent precis bredvid dig. Om dina produkter inte är konkurrenskraftiga kommer det att bli svårt att vinna klick och försäljning.

Ta till exempel nedan:

Google Shopping grytset

I en överblick är allt du kan se hur grytseten ser ut, varumärket, recensioner och priset.

Med bara det att gå på är prisskillnaden mellan Royalty line 749 kr (även resterande) och Tefals 3397 kr, tillräckligt för att ge någon en chock – särskilt om de inte känner till Tefals varumärke.§

Om dina produkter, precis som Tefal, hamnar utanför den allmänna prisklassen för en given sökterm måste du antingen ändra din prissättning eller förfina din produktkategori. Trots allt använder de flesta som söker efter lite finare grytor inte söktermen ”grytset”.

Tricket här är att hitta en balans mellan upplevt värde och prisförväntningar.

Dessutom vill du se till att inkludera försäljningsinformation i dina produktdata. På så sätt, om någon söker efter ”billiga löparskor” eller ”prisvärda läderväskor”, kommer din annons att ha en mycket bättre chans att dyka upp.

Det viktiga att komma ihåg är att dina produkter inte isoleras. Dina potentiella kunder ser vad du säljer tillsammans med vad dina konkurrenter säljer, så om dina priser inte ”matchar” kommer de förmodligen inte att klicka.

4. Få med rätt produktinformation

Till skillnad från vanliga sökkampanjer får du inte välja sökord för dina Google Shopping-kampanjer. Istället måste du lita på produktkategorier och din produktdata.

Det är viktigt att få din produktgrupper rätt, men det är ganska enkelt. Alltför breda kategorier leder till irrelevanta intryck och klick, så se till att dina produktkategorier är relevanta.

Där företag tenderar att stöta på problem är deras produktdata. Många aspekter av din produktdata är typ av subjektiva.

Problemet är att produktdata ofta är hur Google identifierar vilka sökningar som din produkt dyker upp för. Till exempel är det här vad som visas om du söker efter ”bruna Puma” i Google Shopping:

Om du letar efter bruna Puma skor, vad är oddsen att du kommer att klicka på de blåa skorna?

Du måste hantera dina produktdata som ”sökord” i dina annonser. De kvalificeringar du använder (särskilt i din titel och beskrivning) kan ha en stor inverkan på hur relevanta dina annonser är för de sökningar de visas för.

Detta var exakt det problemet som klienten vi nämnde i början av inlägget hade. De hade kört Google Shopping-annonser ett tag och medan de fick massor av trafik, var den trafiken inte kvalificerad.

Trafik med låg kvalitet konverterar inte bra så även när de fick försäljning från sina kampanjer hade de inte en bra ROAS.

För att åtgärda problemet arbetade vi med klienten för att uppdatera deras metataggar för titlar. Vi gjorde dem mer beskrivande för produkterna och la sedan till regler i flödet för att inkludera deras varumärke och färg / storlek på produkten.

Nästan över en natt började kampanjerna att förbättras. Klick ökade med 36%, konverteringarna ökade med 27%, intäkterna ökade med 121% och – som tidigare nämnts – förbättrades ROAS med hela 105%.

Även om det kan verka som en ganska liten justering av Google Shopping så kan kvaliteten på dina produktdata ha en enorm inverkan på resultatet för dina kampanjer.

Slutsats

Dessa Google Shopping-tweaks är enkla och inte svåra att implementera men de kan vara helt avgörande för resultaten.

Nyckeln är att förstå förhållandet mellan uppgifterna du ger Google och den kundupplevelse du skapar. Du har mycket konkurrens så även enkla misstag kan få dyra konsekvenser.

Vi har sett problemen vi just diskuterat i otaliga kampanjer och vi har sett hur lösningen på dessa problem kan omdefiniera framgång för våra kunder. Det tar extra tid och ansträngning att göra dessa Google Shopping-justeringar, men resultaten är värda det.

Vill du ha hjälp med Google Shopping?

Sökord vs söktermer

Den stora skillnaden mellan sökord och söktermer och hur du använder dem i dina annonskampanjer

Av Marknadsföring, PPC
Sökord vs söktermer

En av de största utmaningarna inom digital marknadsföring är att lära sig nyanserna i branschen, inklusive den stora uppsättningen terminologi. En vanlig fråga, även bland erfarna annonsörer, är att använda ”sökord” och ”söktermer” (eller ”sökfråga”) i rätt sammanhang. Båda är kritiska komponenter i PPC-annonsering och är nära besläktade men har ändå olika betydelser.

Sökord kontra söktermer

Ett sökord är det exakta ordet eller frasen som en marknadsförare inriktar sig på i en betald eller organisk sökkampanj. För att till exempel vinna en auktion för ”barncyklar”, måste du göra det till ett sökord.

Sökord är vad marknadsförare och annonsörer identifierar som centrala för verksamheten de arbetar för, som används för att definiera deras övergripande strategi.

Söktermer eller frågor är vad en användare skriver in i en sökruta.

Uppsättningen av ord kan vara i oordning, ha andra ord och bara vara något relaterade till den verkliga söktermen eller till och med innehålla felstavningar (i vilket fall korrigerar Google det automatiskt).

Vad är skillnaden och hur förhåller de sig till varandra?

Den största skillnaden mellan de två beror helt enkelt på vem som använder dem och varför:

 • Marknadsförare använder sökord för att skapa SEO- och PPC-kampanjer (pay-per-click)
 • Sökare använder dem för att undersöka och hitta information online

Vanligtvis vet användare inte ens vad sökord är eller vilka specifika sökord som företag riktar sig mot. De skriver bara ord i en sökruta i hopp om att hitta information om en produkt eller tjänst som uppfyller deras behov.

Omvänt använder marknadsförare söktermer och frågor för att skapa sökord. Det skulle vara omöjligt att rikta in sig på varje enskild sökfråga som användare skriver in i sökmotorer. Därför försöker marknadsförare att känna till dem och bygga en strategi för att över dem för att som bäst matcha vad potentiella kunder söker.

Hur man använder denna information

1. Rikta in dig på sökord men utvidga dem till frågor

Varje framgångsrik kampanj börjar med sökord. Efter en grundlig sökordsanalys budar annonsörer på sökord som de tror att användare kommer att söka efter, vilket utlöser deras annonser som sedan  leder till klick och konverteringar.

Sökord är dock inte verkligheten. Sökord representerar bara vad du vill, inte vad användarna i riktiga sökmotorerna söker. Därför är söktermer verkligheten. Det är därför det är meningsfullt att börja med specifika målsökord, men också utöka dem till sökfrågor.

Här är ett exempel
Om du inriktar dig på sökordet ”e-handelsplattform” kan du göra en del undersökningar kring den här termen och upptäcka att en mängd olika frågor omger ditt målsökord:

 • bästa e-handelsplattform
 • välja rätt e-handelsplattform
 • e-handelsplattform med affärssystem
 • e-handelsplattform för små företag
 • e-handelsplattform för återförsäljare

Dessa är viktiga att spåra och inrikta eftersom de innehåller ditt exakta sökord, men vad händer om någon inte använder ”e-handel” i sin fråga? Därför är det nödvändigt att gå ett steg längre för att upptäcka andra relevanta frågor:

 • starta egen e-handel
 • hur skapar man en e-handel
 • vad kostar det att ha egen e-handel
 • vilken e-handel är bäst
 • öppna en egen e-handel

Att förstå dessa relaterade frågor hjälper dig att utveckla ännu mer riktade sökord.

 

2. Använd Googles söktermsrapport

Ett sätt att upptäcka nya sökord är att använda Googles söktermsrapport som visar termer från faktiska frågor folk har använt i sökmotorn som utlöst dina annonser.

I rapporten visar kolumnen ”Sökterm” vilka ord som matchade någons sökfråga och utlöste din annons, medan kolumnen ”Matchningstyp” berättar hur nära sökfrågan som utlöste dina annonser är relaterade till dina exakta sökord.

3. Hantera dina sökord baserat på söktermsdata

Med hjälp av din sökordsanalys och data från söktermsrapporten kan du göra ändringar i din sökordsstrategi för att förbättra dina kampanjresultatet. Till exempel:

Lägg till högpresterande söktermer som sökord
Efter att ha undersökt frågor har du en bättre idé om vilka målsökord du vill lägga till i dina SEO- och PPC-strategier. Om du hittar sökfrågor med sökord som du inte riktar dig till ännu kan du börja skapa innehåll runt dessa sökord för att generera mer trafik.

Eftersom frågor i söktermsrapporten redan tar emot trafik bör du också överväga att justera dina bud.

Välj rätt matchningstyp för befintliga sökord
För att ytterligare optimera dina sökordslistor kan du använda matchningstyper och modifierare:

 • Sökord med bred matchning gör det möjligt för dina annonser att visas på sökningar med felstavningar, synonymer och andra relaterade varianter.
 • Modifierare av breda matchningar ger mer kontroll än vanlig bred matchning, vilket säkerställer att dina annonser bara visas i sökningar som innehåller ord som du har markerat med en ”+” eller stängda varianter.
 • Sökord med frasmatchning låter din annons visas på sökningar efter din fras och stängda varianter av den frasen, även om de innehåller ytterligare ord före eller efter. Annonser visas inte om sökfrågan innehåller ett extra orelaterat ord i mitten av ditt sökord, men kan fortfarande visas om ord i sökordsfrasen omplaceras så länge frasbetydelsen bibehålls.
 • Sökord med exakt matchning ger mest kontroll över vem som ser din annons, visar annonser till potentiella kunder som söker efter ditt exakta sökord eller stängda varianter av ditt exakta sökord med samma betydelse.

Lägg till negativa sökord
Om ett sökord inte är tillräckligt relevant för det du erbjuder kan du lägga till det som ett negativt sökord. Detta kommer att förhindra att din annons visas för personer som letar efter något du inte säljer, så att du inte slösar pengar på otydliga, off-brand eller någon annan okvalificerad trafik. Istället kan du bättre inrikta dig mot potentiella kunder med dina sökord, vilket sannolikt ökar din ROI.

Sammanfattning

Skillnaden mellan sökord kontra söktermer är subtil men väsentlig. Att veta hur man kan skilja mellan de två – och hur man använder dem med varandra – kommer att öka dina chanser att få kontakt med den mest relevanta målgruppen.

Quality score

Google Quality Score: Hur mycket ska man bry sig om det och varför?

Av PPC

I flera år har vikten av Googles Quality Score (kvalitetsresultat) diskuterats.

Vissa ser Quality Score som en av de viktigaste prediktorerna för sökordsannonsering. Andra kallar det en av de minst viktiga Ads-statistiken.

Så vilket är det?

För att besvara den frågan ska vi ta en titt på vad det här värdet representerar och hur det påverkar dina kampanjer.

Quality score

Vad är Quality Score egentligen?

Quality Score är hur Google avgör om dina annonser uppfyller din målgrupps behov och sökintention.

Google tjänar pengar med sökresultat eftersom människor litar på att Google kommer leverera relevanta sökresultat. Om deras sökresultat (inklusive dina annonser) inte är relevanta litar folk inte på Google och istället använder de en annan sökmotor.
Det betyder att det är i Googles intresse att belöna annonsörer som skapar relevanta annonser.

För att göra det skapade Google ett poängsystem (Quality Score) från 1-10. För nya kampanjer är standardvärdet 6 och använder 5 som riktmärke. Alla annonser med höga poäng (7-10) får en rabatt på sina klick (CPC) och annonser med låg poäng (1-4) debiteras en CPC-premie.

Så om du vill sänka din CPC och förbättra resultatet för dina Google Ads-kampanjer, behöver du bara förbättra ditt Quality Score, eller hur?

Hur påverkar kvalitetsresultatet dina kampanjer?

Nu tror jag inte att någon skulle argumentera med det faktum att det finns ett tydligt samband mellan CPC och Quality Score.

Framgången mäts emellertid inte (eller åtminstone borde inte) mätas av hur billiga klicken är. Målet med en sökkampanj är inte att driva klick, det är att driva konverteringar och försäljning.

Om du bara behöver billiga klick finns det massor av enklare och billigare sätt att få trafik till din webbplats.

Med det i åtanke, låt oss titta på hur Quality Score påverkar din kostnad per konvertering. Vi hämtar data från en studie som Wordstream utfört.

Eftersom kostnad per klick är nära relaterat till kostnad per konvertering, ska vi titta på data från konton med en genomsnittlig kostnad per klick på cirka $ 1,00. Resultaten nedan kommer från konton med väl implementerad konverteringsspårning och täcker alla former av konverteringar (samtal, formulär, chattar osv.) Som var relevanta för det specifika kontots resultat.

Titta på det där! Ju högre ditt Quality Score är, desto lägre är din kostnad per konvertering.

För att uttrycka det enkelt, genom att öka ditt score med 1 poäng sänker du din kostnad per konvertering med 13%. Varje 1-punkts sänkning i score ökar din kostnad per konvertering med 13%.

Hur ökar du ditt Quality Score för Google Ads?

Förutom att sänka dina kostnader per klick är Quality Score i Google Ads och Bing Ads avgörande för var och hur ofta dina annonser visas. Det ger dig ytterligare orsaker till att öka dina poäng genom att löpande arbeta med ditt konto. Detta kan uppnås genom att fokusera dina insatser på flera viktiga områden:

 • Sökordsanalys – Upptäck nya, mycket relevanta sökord att lägga till i dina kampanjer, inklusive long tail sökord.
 • Sökordsstruktur – Dela upp dina sökord i organiserade grupper som kan vara mer effektivt knutna till enskilda annonskampanjer.
 • Optimera annonstext – Testa annonstexterna, effektiva annonser får högre CTR, ett av de bästa sätten att förbättra kvalitetsresultatet.
 • Optimera landningssidor – Följ bästa praxis för att skapa sidor som relevans till dina annonsgrupper och ger en sammanhängande upplevelse för besökare, från sökord till konvertering.
 • Lägga till negativa sökord – Gör det kontinuerligt, identifiera och uteslut irrelevanta söktermer som slösar din budget.

Som ni ser är Quality Score främst ett mått på relevans, och att förbättra sökordets score handlar om att strukturera kampanjerna i små, välorganiserade, tätt sammansatta grupper med sökord. Bättre sökordsanalys och organisation kommer också naturligtvis att förbättra kvaliteten och specificiteten för dina annonser och webbplatsinnehåll, så att du kan rikta in dig på den exakta målgruppen som troligtvis letar efter dina erbjudanden.

Googles annonser med låga Quality Score är främst resultatet av koppling mellan sökord, annonsgrupper, annonstext och landningssida. Ett högt kvalitetsresultat kommer naturligtvis när ett Google Ads-konto innehåller organiserade sökord i lämpliga sökordgrupper, annonstext som motsvarar vissa annonsgrupper och landningssidor som relaterar till annonstextens erbjudande. Det finns inget enkelt, idiotsäkert svar på att förbättra din kvalitetsresultat, men att noggrant uppmärksamma relevansen kommer att förbättra dina poäng mycket.

Bör du använda förbättrad CPC i dina Google Ads kampanjer?

Av PPC

Hur fungerar förbättrad CPC?
I slutet av detta inlägg kan du alla detaljer … och om det är en bra metod för ert företags annonsering på Google.

Vad vi täcker:

Låt oss börja med grunderna.

Förbättrad CPC (ECPC) är en typ av marknadsföringsautomation för Google Ads, som inkluderar AdWords, video, Googles Display-nätverk och mer. Genom att använda det hanterar Google automatiskt dina annonserbjudanden på alla dessa plattformar så att du inte behöver.

Bekvämt, eller hur?

Å andra sidan finns det marknadsförare som föredrar manuell CPC jämfört med Förbättrad CPC. De tycker att det är farligt att lägga över hela budprocessen på en algoritm som ägs av samma företag som debiterar dig för annonser.

Så vem har rätt? Som alltid beror det på din unika verksamhet och din annonsstrategi. I den här artikeln hjälper vi dig att bestämma dig genom att dela för- och nackdelarna.

Så fungerar Google Ads förbättrad CPC

Förbättrad CPC står för Förbättrad kostnad per klick.

Det fungerar genom att automatiskt justera dina bud för klick som sannolikt kommer att resultera i försäljning.

Signaler för förbättrad CPC

Med andra ord, om Google Ads anser att du bjuder för lågt för att få bra resultat, kommer det att öka budet så att du får fler konverteringar. Det genom att höja ditt högsta CPC-bud.

Du läser rätt. Google Ads kommer att öka ditt maxbud med 30% så att du kan vinna det annonsutrymme du vill ha och få mer försäljning.

Problemet? Uppenbarligen är fler konverteringar bra. Men inte om de kommer till ett pris som minskar din vinstmarginal.

Det finns dock en annan sida till det myntet. För annonser som är mindre benägna att konvertera kommer Google Ads att sänka buden så att du inte slösar pengar.

Faktum är att budgivningen kan sjunka hela vägen ner till 0 kr för underpresterande annonser.

Så valet mellan Förbättrad CPC kontra manuell CPC kommer verkligen till en risk / belöningsanalys.

Har du råd med en potentiell bump i dina annonsutgifter? Och kommer du att få tillräckligt med avkastning på annonsutgifter (ROAS) för att motivera utgifterna?

Innan du fattar ett slutligt beslut, låt oss ta en titt på hur Google Ads fattar beslut för ECPC: algoritmen för smart budgivning.

Smart budgivning kontra manuell CPC

Så hur bestämmer Google Ads om att höja eller sänka ditt bud? Den använder en form av smart budgivning som förlitar sig på marknadssignaler, till exempel webbläsarens placering, användardemografi och tid på dygnet.

Men det är bara en liten del av processen. Google avslöjar inte allt de använder i sin algoritm. Men vi vet att din annonsköpshistorik spelar en viktig roll.

Innan du kan börja använda Förbättrad CPC måste du ha en historik på Google Ads. Det betyder att du måste ha minst 15 konverteringar (det är klick från potentiella kunder) i din kampanj.

Varför? Så att Google Ads har tillräckligt med data för att göra justeringar av ditt bud. Annars skulle systemet helt enkelt skjuta höger och vänster.

Naturligtvis måste du också ha konverteringsspårning aktiverad. Det är så Google Ads kommer att avgöra vilken typ av människor som sannolikt kommer att konvertera.

Kom ihåg: ju större målgruppen är, desto mer troligt är det att Google Ads kommer att ha exakta data. I detta fall är större verkligen bättre.

Börjar du se ett mönster här? Det fungerar bäst för företag som redan har en stor målgrupp – liksom en generös annonsbudget.

Granska ett exempel

Låt oss kolla på ett exempel.

Anta att du säljer kameralinser online och att du kör en Google Ads-kampanj för att locka till professionella fotografer. Du ställer in ditt maxbud till 20 kr per klick och väljer Förbättrad CPC.

Google Ads-algoritmen upptäcker en auktion där din annons sannolikt kommer att fungera bra. Det lägsta budet för att kvalificera sig för den auktionen är dock 25 kr per klick.

Google Ads ignorerar ditt maxbud på 20 kr per klick och lägger ett bud upp till 30 kr för att säkerställa att din annons blir en del av rotationen.

Din annons dyker upp, folk klickar på den, och några av dem köper dina linser. Du har precis fått in mer intäkter för ditt företag.

Är det mer kostnadseffektivt?

Google Ads höjde ditt bud till 30 kr och gav dig mer försäljning. Många företag har även sett att deras konverteringsgrad också går upp. Det är bra, eller hur?

Inte nödvändigtvis.

Du kanske har fått fler intäkter, men det betyder inte att du är lönsam för det. Om dina annonseringskostnader ökar med 60% (kostnaden per klick i detta fall), finns det utrymme för detta i din vinstmarginal?

För många företag finns det tyvärr inte det. Det är en av nackdelarna.

Är det bra för kunder?

För vissa nyare företag kan tilläggsavgiften dock vara värt det. Det beror på att de fortfarande förvärvar kunder som kan generera en långsiktig intäkt.

Om professionella fotografer besöker din webbplats, köper dina linser, blir återkommande kunder och beställer fler gånger från ditt företag, var det värt den extra kostnaden?

För många företag, ja. Det är dock en långsiktig plan. Därför behöver du en långsiktig strategi för att hålla kunderna engagerade, liksom ett finansiellt kapital medan du väntar på att investeringen ska betala för sig själv.

Men oavsett hur ditt företag ser ut, glöm inte: Förbättrad CPC måste vara en del av en bredare, optimerad Google Ads-strategi. Du kan inte bara sätta på autopiloten och förvänta dig att allt ska fungera.

Kan etablerade företag dra nytta av förbättrad CPC?

Men hur är det med etablerade företag som använder annonsering för att sälja fler produkter? Kan de dra nytta av förbättrad CPC?

I vissa fall, ja.

Men här är en handelshemlighet oss emellan. Det allmänna samförståndet bland digitala strateger är att det är bäst att använda manuell budgivning.

Varför? Ett ord: kontroll.

När du använder manuell budgivning har du mer kontroll över hur mycket du spenderar varje månad. Du kan använda ditt kalkylblad för att köra olika ”tänk om” -scenarier och bestämma din vinstmarginal.

Det är mycket svårare att spela ”tänk om” med förbättrad CPC. Det beror på att du inte är säker på vad Google Ads-algoritmen kommer att ställa in för ditt maxbud.

Du kanske upptäcker att din annonsering kostar skjortan och ger dig mycket lite (eller ingenting) i gengäld. Eller så kan du upptäcka att dina annonser kostar mycket mindre än väntat i mars, men brände igenom två gånger budgeten i april.

Med manuell CPC-budgivning är dina kostnader förutsägbara och konsekventa. Om du vill blanda saker kan du alltid testa olika bud för att se var din sweet spot är. Du behöver inte lita på en algoritm för att hitta rätt bud.

Sammanfattning: om du inte har mycket historik med Google Ads eller behöver budgetera varje öre, använd inte Förbättrad CPC. Kör med manuell budgivning istället.

Det enklare än manuell budgivning

Det finns en annan anledning till att du kanske vill undvika förbättrad CPC. Det gör marknadsföringen för enkel.

”Vad betyder det?” Frågar du kanske. Ju lättare desto bättre … eller hur?

Om du låter Google Ads justera dina bud så att fler kunder landar inriktar du dig inte på specifika segment inom din marknad. Du bara låter Google Ads hitta fler klick. Det handlar om annonsplacering – att inte lära känna din målgrupp.

Som ett resultat kan din försäljning bli mycket bättre om du kör skräddarsydda annonser till specifika grupper av människor på din målmarknad.

Till exempel: låt oss säga att kvinnliga fotografer som specialiserat sig på matfotografering föredrar dina linser mer än någon annan.

Vilka av dessa annonseringsalternativ tror du skulle vara mer effektiva att nå den målgruppen:

En generisk annons till alla fotografer med Förbättrad CPC; eller
En annons som tilltalar kvinnliga fotografer som använder matfotografering.
Förhoppningsvis valde du nr 2.

Men tyvärr låter massor av marknadsförare förbättrad CPC ”peka” åt dem när det gäller bra annonsering. De sätter all sin tro på budgivningsmekanismen och ser inte på deras inriktningspraxis.

Naturligtvis kan du också använda alternativ 2 med Förbättrad CPC. Men kom ihåg att ditt marknadssegment redan är väldefinierat och du vet vad du behöver för att buda och för att vara konkurrenskraftig. Om ditt övergripande quality score är bra bör du inte ha några problem med att landa klick och konverteringar med manuell budgivning.

Sammanfattningsvis

Förbättrad CPC kan tyckas vara en bra idé, men du måste vara säker på att det fungerar för ditt företag. I det här inlägget har vi täckt några viktiga faktorer som du kan tänka på:

 • Hur mycket utrymme finns i din annonsbudget?
 • Har du en historik med att använda Google Ads?
 • Hur mycket tid har du för att övervaka, analysera och justera dina annonskampanjer.
 • Vilket är viktigare för dig: annonsplacering eller nå ett visst målgruppssegment?
 • Är detta en kort annonskampanj eller en del av en långsiktig kundengagemangsstrategi?

För fler marknadsförare är manuell budgivning vanligtvis mer effektiv. Men det finns ingen regel ristad i sten. Gör dina egna experiment och se vad som fungerar bäst för ditt företag.

Google

Allt att om Googles textannonser: Annonsspecifikationer, bästa praxis, exempel och mer

Av PPC

När du ska annonsera på Google är riktade, övertygande textannonser är viktiga för en högpresterande PPC-kampanj, eftersom de ofta är den första kontaktpunkten som en kund har med ditt varumärke. Folk söker efter något, och din textannons visas i resultaten.

Hur du skapar din annons avgör om någon kommer klicka igenom till din webbplats eller landningssida, se därför till att göra den relevant.

Googles textannonser

En vanlig Google Ads-textannons består av tre huvuddelar:

1. Rubrik

Det finns två obligatoriska rubrikfält och ett valfritt, var och en med en begränsning på 30 tecken. Alla rubriker visas bredvid varandra, separerade med ett(”|”), så här:

Rubriken kan hamna på rad två, beroende på användarens skärmstorlek. Detta en rubrik på en mobilskärm:

2. Beskrivning

Google Ads tillåter två 90-tecken beskrivningsfält, vilket ger annonsörer mycket kontroll över deras annonsmeddelanden. One.com drar full nytta av båda beskrivningsfälten i detta exempel:

One.com Google textannons

3. Visningsadress / display URL

Domänen för din slutliga webbadress visas som annonsens visningsadress (den gröna texten under rubriken) och kan bestå av upp till 15 tecken vardera. Visningsadresser är inte aktiva länkar, men de ger sökanvändare en uppfattning om var de kommer att landa efter att ha klickat på annonsen.

Det här är grunderna, men för att skapa en framgångsrika textannons behöver du ta hänsyn till flera olika metoder och praxis.

Vad gör en Google textannons framgångsrik

Sökvägar i din visningsadress

Inte bara ger sökvägar en bättre uppfattning om var de hamnar, utan fälten kan också bidra till att öka din klickfrekvens eftersom du kan matcha sökorden till deras sökfråga. Google erbjuder annonsörer upp till två valfria ”sökvägar” till visningsadressen. Varje sökväg kan ha upp till 15 tecken och läggs till i visningsadressen direkt efter webbplatsens domän.

I det här exemplet är ”www.starweb.se/” domänen, medan ”starta” och ”provperiod” är de två sökvägarna:

Google Ads sökvägar

Obs! Sökvägar behöver inte vara en del av din sidas URL, men de bör åtminstone vara relaterade till landningssidans innehåll.

Övertygande annonstext

Tänk på dessa fem huvudkomponenter när du skriver annonskopia:

 • Löfte – Ge ett löfte om hur din produkt gynnar dem
 • Värde – Utan att använda aggressivt säljspråk, lyft fram vad som gör dig unik: Gratis frakt? Prisbelönad? Anpassning? Särskilda kampanjer och exklusiviteter?
 • CTA – Be om något specifikt, till exempel köp, beställning, bläddra, ladda ner, ringa, registrera sig, få en offert etc.
 • Sökord – Inkludera sökordet minst en gång (helst i en av rubrikerna) för att visa din annons relevans för sökfrågan
 • Varumärke – Inkludera ditt varumärke för att potentiellt öka CTR

Annonstillägg

Att lägga till ett tillägg i en textannons förbättrar annonsörens resultat, i vissa fall har det visat sig höja kvalitetsresultatet med 8%, vilket i sin tur kan öka annonsens exponering och minska kostnaden per klick. Annonstillägg ökar också CTR med flera procentenheter eftersom de visar prospekts mer information och extra incitament att välja ditt företag.

Du kan välja mellan följande tillägg:

 • Webbplatslänkstillägg
 • Beskrivningstillägg
 • Tillägg med utbudsinformation
 • Samtalstillägg
 • Formulärtillägg för potentiella kunder BETA
 • Meddelandetillägg
 • Adresstillägg
 • Affiliate-adresstillägg
 • Pristillägg
 • Apptillägg
 • Erbjudandetillägg

Google Ads väljer vilka tillägg som ska visas som svar på varje enskild Google-sökning. Därför är det en bra idé att använda alla tillägg som är relevanta för dina affärsmål, särskilt eftersom det inte kostar extra.

Huruvida Google Ads visar dina tillägg eller inte beror dock på:

 • Din annonsrankning (Ad Rank) – En kombination av ditt bud, kvaliteten på din annons och landningssida, sökningens sammanhang och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat
 • Din genomsnittlig annonsposition – Annonser i högre positioner på sökresultatsidan får visa tillägg, och annonser i lägre positioner kommer inte att ha fler tillägg än annonser i högre positioner (för att visa annonser i högre positioner måste du öka din annons kvalitet, bud eller båda)
 • Dina andra aktiverade tillägg – I varje auktion visar Google den bästa och mest användbara kombinationen av kvalificerade tillägg och format

Mobiloptimering

Alla enheter använder utökade textannonser, så det finns ingen specifik enhetsinställning. När du skapar annonser får du en förhandsvisning  i både skrivbords- och mobilformat, de genereras samtidigt under tiden, det är därför ditt ansvar att optimera för båda. Detta inkluderar att lägga till lämpliga tillägg för varje format.

En dedikrad landningssida

Att skicka potentiella kunder till en landningssida efter att ha klickat på din annons är avgörande eftersom det är där konverteringen sker. Se till att följa bästa praxis för landningssidan  – inklusive meddelandematchning – för att minska studsgraden (bounce rate) och öka konverteringsgraden.

A / B-test

Som med alla annonskampanjer, se till att testa varianter för att se vilken som presterar bäst. Skapa tre till fyra varianter för varje annonsgrupp, med olika meddelanden, CTA: er osv. Google roterar dina annonser automatiskt för att visa annonserna med bäst resultat oftare.

Vilka andra plattformar stöder textannonser?

Bildbaserade plattformar som Instagram och till och med Facebook stöder inte textannonser eftersom enbart text sannolikt inte kommer att stoppa användarnas scrollande. Men med bildannonser är det fortfarande viktigt att överväga text. Deras plattform föredrar bildannonser med mindre än 20% text, mer än detta kan hämma användarupplevelsen och till och med reducera antalet visningar.

När det gäller plattformar som stöder textannonser, titta på Bing och LinkedIn.

Sammanfattning

För att säkerställa att kunder klickar vidare måste du skapa riktade, övertygande textannonser. En del av att skapa den bästa annonsen är att känna till specifikationerna för varje annonsformat. Även om detta låter överväldigande behöver det inte vara det och med lite övning blir du snart en mästare på att skapa vinnande annonser.

google ads-budget

Vad ska din Google Ads-budget vara nästa år?

Av PPC

Innan årsskiftet gör de flesta företagen allt för att få ut det mesta möjliga av julhandeln och säsongsshoppingen… och sätter ihop sin Google Ads budget för nästa år. Och det är inte förvånande, trots Facebook annonsernas framgång, står Google fortfarande för över 30% av alla digitala annonsutgifter.

Men hur väljer du rätt Google-annonsbudget för ditt företag?

För många företag verkar denna fråga ganska enkel. Det är ju bara enkel matematik, eller hur? Om 30% av digital marknadsföring går till Google Ads, varför inte bara ta din digitala marknadsföringsbudget och tilldela en tredjedel av den till Google Ads?

Så enkel som den metoden är, gräver du lite djupare blir det snabbt klart att den här typen av ekvation inte är det bästa sättet att räkna ut din budget. Om ditt mål är att helt enkelt bara ta fram en siffra så fungerar det, men om ditt mål är att skapa en Google Ads-budget som ger resultat, måste du dyka in lite djupare.

Med det sagt är det ganska enkelt att välja rätt Google Ads-budget för ditt företag … så länge du vet vad du gör. Och i den här artikeln kommer jag att hjälpa dig att göra just det. Med lite analys och några beräkningar kommer att välja en meningsfull Google Ads-budget för nästa år kommer att vara enkelt!

Komma igång

Innan du börjar räkna och planera måste svara på en enkel fråga: Hur mycket pengar behöver jag tjäna på Google Ads nästa år?

Hela poängen med Google Ads är att tjäna pengar. Så om du inte vet hur mycket pengar du vill tjäna eller vad dina vinstmarginaler behöver vara kan du inte riktigt sätta ihop en meningsfull Google Ads-budget.

Tyvärr tänker de flesta företag inte riktigt på sin budget sådär. Istället baseras de på godtyckliga saker som procentandel av intäkter eller statistik som klickfrekvens (CTR), kostnad per klick (CPC) eller kostnad per konvertering.

Så användbara som dessa mätvärden är, räcker det inte hela vägen. Visst, de hjälper dig att uppskatta dina kostnader, men de säger inte riktigt hur mycket pengar du kommer att tjäna på Google Ads. En budget byggd kring kostnader – inte mål – kommer inte att göra mycket för att hjälpa dig att få meningsfulla resultat.

Varför dina intäkter och ROI-mål är viktiga

Budgetering baserat på dina förväntade kostnader är som att säga: ”Här är hur mycket pengar vill jag ge Google.” Det är lätt att spendera pengar på Google-annonser. Att tjäna pengar på Google Ads kräver mycket mer tanke, planering och ansträngning. Tyvärr är det drygt hälften av företagen vi har varit i kontakt med som faktiskt använder sina ekonomiska mål när de planerar sin Google Ads-budget.

Men det är faktiskt goda nyheter för dig. När nästan alla gör saker på fel sätt, om du närmar dig saker på rätt sätt, kan du få mycket bättre resultat än dina konkurrenter.

Innan vi går igenom informationen om hur du skapar din Google-annonsbudget måste du se till att dina intäkter och ROAS-mål för Google-annonser är tydliga. Du kanske måste göra en liten research innan för om du inte vet vad dina mål är kommer inte din budget att vara särskilt effektiv.

Definiera dina kunder

Om du undrar ”Varför pratar vi om mina kunder i ett blogginlägg om budgetering?”, Oroa dig inte, du kommer förstå poängen strax. Hemligheten med att skapa en effektiv Google Ads-budget är faktiskt … dina buyer personas.

Vem säljer du till

För att förklara varför dina buyer personas är hemligheten till din Google-annonsbudget ska vi använda ett litet hypotetiskt scenario. Låt oss föreställa oss att du är marknadschef för SWEPARTS.

Nu säljer SWEPARTS världens bästa reservdelar för mobiler. I själva verket är dina reservdelar så bra att ditt genomsnittliga kundlivslängdsvärde (LTV) är 24.000 SEK.

När du planerar nästa års Google-annonsbudget börjar du med att granska årets resultat och inser att du blåste över 40% av din budget på en kampanj som producerade mindre än 1% av din försäljning. Eftersom du i genomsnitt använde 4 000 kr per försäljning detta året på Google Ads, har du precis upptäckt ett gigantiskt hål , eller hur?

Om 40% av dina annonsutgifter producerar 1% av din försäljning, varför inte minska din Google-annonsbudget med 40%? Vilken grej!

Men du har läst den här artikeln, så innan du fattar några slutliga beslut bestämmer du dig för att titta närmare på uppgifterna. Du vet att, SWEPARTS har tre olika buyer personas, var och en med sin egen LTV:

"Khalil"

Små företag
Genomsnitt. ordervärde: 125 SEK
Genomsnitt. antal köp: 14 st
LTV: 1750 SEK
AQ: 4000 SEK

"Carina"

Medelstora företag
Genomsnitt. ordervärde: 1500 SEK
Genomsnitt. antal köp: 48 st
LTV: 72 000 SEK
AQ: 4000 SEK

"Jakob"

Stora företag
Genomsnitt. ordervärde: 15 000 SEK
Genomsnitt antal köp: 106 st
LTV: 1,59 milj
AQ: 4000 SEK

När du utvärderar den pinsamt dyra Google-kampanjen inser du plötsligt något: det är den enda kampanjen som ger ”Jakob” -försäljning. Det representerar bara 1% av din försäljning, men den här kampanjen står för 59% av dina intäkter från Google Ads.

Att bli av med den kampanjen skulle ha minskat dina annonsutgifter med 41% … och blivit av med stora delar av dina Google-annonsintäkter.

Ser du varför dina buyer personas är en så viktig del av din Google-annonsbudget? Olika personas svarar på olika typer av annonser och kampanjer. Om du inte vet vilka kunder som kommer från vilka kampanjer (och hur mycket det kostar att producera en ny försäljning från varje typ av persona), kan du enkelt skapa en budget som är optimerad för fel saker.

Budgetera för dina personas

En bra Google Ads-budget börjar med dina intäkter och vinstmål, men för att ta reda på hur du kan uppnå dessa mål måste du förstå dina olika buyer personas och vad du har råd att spendera för att få en ny kund från varje persona.

För vårt exempel på SWEPARTS:

"Khalil"

Små företag
Genomsnitt. ordervärde: 125 SEK
Genomsnitt. antal köp: 14 st
LTV: 1750 SEK
AQ: 1000 SEK

"Carina"

Medelstora företag
Genomsnitt. ordervärde: 1500 SEK
Genomsnitt. antal köp: 48 st
LTV: 72 000 SEK
AQ: 12 000 SEK

"Jakob"

Stora företag
Genomsnitt. ordervärde: 15 000 SEK
Genomsnitt antal köp: 106 st
LTV: 1,59 milj
AQ: 202 000 SEK

Med dessa beräkningar till hands blir allt mycket tydligare. Du kan spendera mer än 200 gånger mer för att skaffa en ny ”Jakob” -kund än du kan på en ”Khalil” – samtidigt som du håller en högre vinstmarginal.

Om dina Google Ads-budgetbeslut baserades på din genomsnittliga anskaffningskostnad på 4 000 SEK skulle du fatta mycket olika beslut, men när du redogör för dina olika buyer personas är det plötsligt uppenbart att en enkel metrisk som det här inte är rätt sätt att närma sig saker.

Tyvärr används buyer personas alldeles för sällan – särskilt när det gäller att skapa din marknadsföringsbudget. De flesta marknadsförare vet vad buyer personas är, men bara 30% använder dem effektivt.

När du skapar din Google-annonsbudget på godtyckliga siffror eller procentsatser missar du den större bilden. Din Google-annonsbudget måste vara direkt knuten till dina kunder och vad de är värda. Annars gissar du bara … och det är inte ett särskilt effektivt sätt att marknadsföra ditt företag.

Slutsats

Kan du välja en godtycklig Google Ads-budget och bara köra med den? Visst, men för det mesta gör du mer skada än nytta.

Om du verkligen vill få ut mesta möjliga av dina Google Ads-kampanjer måste du ta reda på vad dina mål är och sedan investera lite tid och ansträngning i att förstå dina olika buyer personas. När du har den informationen till hands är det faktiskt enkelt att skapa en meningsfull Google Ads-budget. Istället för att dra din budget ur en hatt skapar du en avsiktlig budget som hjälper ditt företag växa.

Förresten, om du behöver lite extra hjälp, varför inte kontakta oss här! Vi hjälper dig ta reda på hur du får ut mesta möjliga av dina Google-annonser nästa år. Läs mer om hur vi jobbar med Google Ads

Google Ads misstag

Google Ads Tips: 5 dyra misstag och hur man undviker dem

Av PPC
Google Ads misstag

Så du är ny på Google Ads och du har skapat din första uppsättning kampanjer; från början till slut.

Låt mig gratulera dig!

Nu kommer gott om känslor; känslor av prestation, ångest, nervositet, och i viss utsträckning, RÄDSLA.
Ja, jag sa rädsla.

Rädsla för att inte uppnå dina mål, spendera pengar ineffektivt, inte nå rätt målgrupp etc, alla bundna till en grundläggande rädsla för att du gjorde några misstag i din kampanjuppsättning.

Och om det visar sig att du gjorde några misstag, gissa vad …

Det betyder att du är precis som de andra 7,53 miljarder människor på jorden … du är mänsklig!

Alla vill vara den bästa versionen av sig själv och vi försöker göra vårt bästa för att undvika misstag, särskilt när det gäller Googles annonskampanjer.

Från nybörjare och  hela vägen till ledningen har jag sett att många människor gör ”rookie-misstag”.

Lyckligtvis är många av dessa enkla att fixa och kan vara grunden för framgångsrika kampanjer. I den här artikeln kommer jag att dela sju av dessa vanliga Google Ads-rookie-misstag, tillsammans med hur du kan undvika dem.

1. 100% bred matchade sökord

Så här börjar det, du utför din djupgående sökordsanalys och känner att du har den perfekta mängden relevanta sökord med hög volym som inte bara driver klick utan i slutändan konverteringar.

Och vem ska säga att du inte gör det?

Kampanjen körs i ungefär en vecka och du ser den förväntade höga mängden visningar, men du uppmärksammar också inkonsekvensen med kostnad per klick (CPC) och klickfrekvens (CTR). Dessutom är konverteringarna få och långt mellan varandra.

Så vad är det som händer?

Du bestämmer dig för att utföra en granskning av en söktermsrapport och märker att du fångar upp allt mellan himmel och jord som är milt relaterat till dina sökord. Svaret är allt är i bred matchning.

Sökordsmatchningstyper är en grundläggande nyckel för att ha en effektiv kampanj. Om du inte manuellt ändrar matchningstyp kommer de att ställas in på bred matchning.

Bred matchning gör att dina annonser kan visas på ett brett spektrum och varianter av dina sökord; synonymer, möjliga felstavningar, plural och singularformer, relaterade sökningar och andra varianter.

Även om detta är standardmatchningstyp, kan denna matchningstyp få din annons att visas i mycket löst relaterade frågor. Det sätter fokus på kvantitet snarare än kvalitet. .

Det finns några få fall där bred matchning kan vara fördelaktigt, men oftast vill du se till att dina sökord är i exakt matchning, frasmatchning eller modifierad bred matchning.

Ju mer specifika sökorden är från början, desto billigare kommer din CPC vara (på grund av ökad relevans mellan annonser och sökord), desto högre kan din CTR vara och i slutändan blir konverteringsgraden högre.

2. Att inte använda tillägg

De flesta nybörjarna är medvetna om webbplatslänkarna som gör att människor kan klicka in sig till specifika sidor på din webbplats.

Det är vanligtvis den mest utbredda och mest uppmärksammade tillägget, helt enkelt för att den har potential att ta mest plats.

Google Ads webbplatslänk

Och det finns en hel del annonstillägg tillgängliga att använda.

Kortfattat är annonstillägg funktioner som gör att extra företagsinformation visas i din annons och gör specifika åtgärder enklare att slutföra.

Denna information kan vara ett telefonnummer, en adress, butiksbetyg eller ännu fler webbsideslänkar (till exempel ovanstående webbplatslänk-tillägg) Nedan följer några fördelar med att implementera några populära tillägg:

Platstillägg (sitelink extensions)

Är länkar under din annons dit du kan styra användarna till olika platser på sin sajt. Mät klick som går till specifika sidor på din webbplats, så att du kan lära dig mer om kundpreferenser

Informationstillägg (callout extensions)

Syns som beskrivande, korta meningar under din annons. Perfekt för USP:ar och specifika erbjudanden till användare (dvs gratis frakt, 24/7 support)

Samtalstillägg (call extension)

Med denna syns ditt telefonnummer bredvid din annons och låter användare ringa ditt företag direkt från annonsen

Kampanjtillägg (promotion extensions)

Låter dig lyfta fram dina aktuella kampanjer och försäljningar

Recensionstillägg (seller ratings extensions)

Detta är ett automatiserad tillägg som visar ett företags betyg, så länge det sammanlagda betyget är 3,5 eller högre

Så som du ser är tillägg SUPER fördelaktigt för dina annonser. Och trots de visuella och tekniska fördelarna med tillägg, är tillägg också en intrikat faktor i din annonsranking (Ad rank).

Att ha rätt kombination av relevanta annonstillägg kan förbättra CTR, ha lägre genomsnittlig CPC och förbättra annonsrankingen. Mitt råd är att skapa en mall för alla möjliga tillägg  och använd de som är relevanta för din kampanj.

3. Att endast använda en annonsvariant för varje annonsgrupp

Det är lätt att tro att du har en annons som kommer krossa konkurrenter och överträffa Googles Ad Rank-algoritm.

Din annons kan ha alla annonsgruppens sökord vackert sammanflätade och det mest övertygande meddelandet – Men verkligheten är att inom marknadsföring är tester nyckeln för framgång.

Genom att skapa flera annonsvarianter ökar du chanserna att ”göra det rätt.”

Jag har insett att det är bästa praxis att producera tre annonsvarianter per annonsgrupp:

 1. Allmän (ex. Besök vår bilhandel)
 2. Produktkategori – specifik (ex. Se vår kompletta serie lyx-SUV: er)
 3. Produktspecifik (ex. Vår Volvo XC 90 finns i lager)

När du har skapat tre annonsvarianter, låt dem köras i ungefär fyra veckor, och efter att tillräckligt med data har samlats in ska du gå igenom annonserna och avgöra vilka som har bäst bäst.

Genom att göra detta kommer du att kunna göra två saker;

 1. Ta bort de lågpresterande annonsvarianterna
 2. Bygga på de högpresterande variationerna genom att skapa nya varianter med subtila förändringar (du vill alltid ha tre annonser och skapa en rutin som säkerställer att du upprepar den här processen)

Så när dessa högpresterande annonser har fastställts, bygg andra variationer som liknar dem med minimala ändringar och låt dem köras under en förutbestämd tid, eller tills prestanda börjar sjunka och upprepa sedan processen.

Kom ihåg att testningen aldrig slutar. Jag säger att annonströtthet är ett riktigt fenomen som nybörjare vanligtvis inte är medvetna om.

Detta leder mig till det fjärde rookie-misstaget …

4. Ställa in och glömma bort

Det kan vara så enkelt och frestande att tro att all tid, ansträngning, blod, svett och tårar (kanske blod, svett och tårar inte var inblandade) är allt som behövs för att få en framgångsrik ROI.

Det finns många nybörjare som tror att allt som krävs är att checka av en Google Ads lista eller guide och sedan är dags att luta sig tillbaka och låta sökorden, annonserna och buden göra sina magi.

FEL!!

Det är faktiskt nu det är dags att verkligen visa upp dina färdigheter. Det är här analyser och optimeringar tar över.

Nu är jag säker på att du tänker – automatisering, automatisering, automatisering – och du har rätt.

Automation tillåter på vissa sätt flexibilitet att ställa in saker och glömma, men det betyder inte att du inte borde optimera.

Så, särskilt i en kampanjs början, gör det till en vana att kontrollera ditt konto för röda flaggor som:

 • Sökord med onormalt höga CPC
 • Sökord med låg CTR
 • Irrelevanta sökfrågor i söktermerapporten

Ju tidigare du fångar dessa ”röda flaggor”, desto snabbare går det att få dina kampanjer att fungera effektivt.

5. Att inte använda negativa sökord

Det är lätt att glömma bort negativa sökord, tills de börjar kosta dig pengar för irrelevanta sökfrågor.

Negativa sökord är sökord och fraser som du inte vill utlösa din annons.

Om du till exempel använder ”försäkring” som ett negativt sökord säger du till Google att inte utlösa din annons för någon sökfråga som innehåller ordet ”försäkring”.

Så om du annonserar för bil, kommer din annons att visas för någon som söker efter begagnad bil, men den kommer inte att triggas om någon söker efter den bilförsäkring.

Relativt sett är det lätt att välja sökord.

Den ”lätt-att-glömma” delen är att aktivt lägga till negativa sökord som stoppar mycket irrelevanta sökfrågor som leder till mycket okvalificerade leads. Det är där söktermerapporten ger ytterligare insikter för att lyckas med dina Google Ads kampanjer.

Återigen, genom att lägga till negativa sökord, som i exemplet ovan, kommer du använda din budget effektivare och eliminera okvalificerade leads.

Att vara proaktiv kan ofta hjälpa till med undvika några av dessa rookie-misstag

Alla dessa misstag är lätta att göra och samtidigt lätta att lära sig mycket av. Det har jag, många gånger.

Använd mina råd som riktlinjer för att förbättra dina annonsresultat och var proaktiv för att undvika dessa vanliga misstag.

Det kommer alltid att finnas någon sorts varning till varje ”bästa praxis.” I slutändan måste du fastställa vad som fungerar för varje speciell situation, och det kan bestämmas med testning, testning, testning.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med Google Ads.