Tagg

Sökmotoroptimering Archives | Buzzle

SEO för B2B – mer än bara sökord

SEO för B2B – mer än bara sökord

Av Inbound marketing, SEO
SEO för B2B – mer än bara sökord

Ni har säkert hört det förut: ”SEO för B2B är ineffektivt, för dyrt och konkurrensen är tuff och det genererar inga leads”. Denna artikel menar motsatsen, och att vi behöver tänka på SEO på ett helt nytt sätt.

För inte alltför så längesedan var vikten av att ranka på plats 1 väldigt viktigt. Man fokuserade på viktiga sökord, skrev sökordsoptimerade blogg-artiklar på 300 ord och det sågs en stor seger om man lyckades. Nu, år 2020, har sökmotorerna förändrats. Och det är viktigt att B2B-företag förstår detta.

SEO för B2B-företag handlar idag inte om att ranka högt för olika sökord. Det handlar istället om att får ert företag att optimera för att nå de segmenten ur er målgrupp för olika sökfraser beroende på var i kundresan de befinner sig och vilka problem de är ute efter att lösa. Att ranka för ett ämne istället för mycket specifika sökord, att synas på många sidor runt om i sökmotorerna för en mängd olika sökfraser, inte att enbart titta på vilken plats i ranking man ligger på.

Många B2B företag har en traditionell syn och tillvägagångssätt vad det gäller att få leads. Man nyttjar olika samarbetspartners, har en dedikerad säljkår, förlitar sig på word of mouth och tror att SEO har en mindre relevant roll i sin marknadsföring. Detta trots att statistiken visar att 61% av B2B beslutsfattare börjar sin process med en enkel sökning på en sökmotor. Och 71% börjar inte ens att ta en dialog med en säljansvarig utan att först ha gjort sin egen research.

Taktiken, att ranka för att synas, premieras inte av Googles algoritm längre. Och att sikta på att öka sin ranking för att få mer trafik är ”out of date”. En sådan approach – där man tittar på kvantitet istället för kvalité – är dömd att misslyckas 2020. Låt oss ta ett exempel. Om en potentiell kund har en dialog med en samarbetspartner eller en av era säljare och sen gör en sökning – vad händer då när de får fram meningslösa kommentarer ifrån ett forum eller ytligt skrivna bloggartiklar? Ett sådant sökningsresultat ger inte känslan av att ni har en dominans i ert ämne eller tjänsterna ni erbjuder, och den potentiella kunden kommer att vända sig till era konkurrenter. Men, om ni istället rankar på relevant och unikt content och har artiklar som ger mervärde till kunden, så kommer de att se er som ledande i branschen. Det är dags att äga och dominera sökresultaten på ert ämne och verkligen visa att ni är de ledande i branschen.

Här är de tre stegen man börjar med att följa:

 1. Ta tiden att lära känna er målgrupp. Vilka är dem? Vilka problem har dem och när behöver de hjälp?
 2. Svaren på dessa frågor är en skattkammare fylld med uppslag på infallsvinklar till mycket fint content marketing.
 3. Ge dem värde i form av nyttiga e-böcker att ladda ner, intressanta artiklar i er blogg och ett fint nyhetsbrev. Ni får ju deras mail och cykeln börjar om på nytt. Ni kommer ytterligare närmare er målgrupp igen och kan hjälpa dem ännu bättre.

Så, hur börjar ni rent strategiskt? Här kommer arbetsgången:

 • Sökordsanalys. Detta är kärnan i ett framgångsrikt SEO-arbete för B2B-företag. Men hur fungerar det idag? Det är inte nödvändigt att producera separat content som alla är optimerade för samma sökord. Börja med att brainstorma och utgå ifrån hur kunderna beskriver er tjänst eller produkt. Detta gör man genom att lyssna på kunderna för att förstå vilka ämnen som de är intresserade av. Även LinkedIn eller Facebookgrupper kan vara relevanta att titta över för att bilda sig en uppfattning. Vad pratar kunderna om och hur? Man kan även göra en sökning själv och se vilka resultat som kommer upp i sökfältet eller se på relaterade sökningar som syns längst ner på första sidan. Använd t ex SERanking eller SEMrush för att titta på vad ni syns på idag men även vilka sökord era konkurrenter rankar för.
 • Det gäller att förstå och identifiera avsikten som ligger bakom de olika sökningarna. De avsikterna ger er bra uppslag för att producera värdefull content för era kunder. T ex om ni själva gör en sökning på Google och ser att många av resultaten är guider eller sidor om info, då är avsikten bakom denna sökfras att lära sig mer. Om det å andra sidan ger resultat som t ex produktsidor, då signalerar detta sökord att det är kopplat till en sen fas i kundresan där nästa steg blir ett köp eller att ta in offerter.
 • Prioritera de sökord som ni har identifierat. Dela in dem i t ex hur stor sökvolymen är och hur stor konkurrensen ser ut. Är det för hög konkurrens kan det vara läge att vänta med just det sökordet.
 • Skapa kvalitativt content utifrån ert resultat av er analys. Kvalitén på ert content gör det lättare för er att ranka på sökord som har hög konkurrens. Att länka rätt – både off-page och on-page samt att ha länkar in till er sajt och emellan ert content boostar er ranking kring ämnet.
 • Nästa steg blir att identifiera vilket content som genererar trafik och vilket content som genererar leads och försäljning. Här gäller det att bygga upp ett förtroende och bra relationer med era potentiella kunder. Ett exempel är att bygga ett kluster av artiklar på ett ämne som är relevant för besökarna och länka emellan dessa artiklar. Whitepapers och checklistor är bra content för att skapa mervärde. Få in email adresser och börja bygga en pipeline. Alltså, en one-size-fits all content som är brett och generellt skrivet fungerar ej längre – ni ska utbilda era potentiella kunder i specifika kategorier i ert ämne.
 • Sista steget, som faktiskt också kan vara ert första steg, är att dela in er målgrupp i buyer personas. En persona är generella och påhittade kunder som ska matcha era idealkunder. Dessa personas skapar man utifrån insikter ni redan har eller mer ingående ifrån marknadsundersökningar, formulär, anteckningar i ert CRM eller säljteamets feedback av era nuvarande kunder. Skapa inte för många, utan håll det enkelt. Börja med två till tre stycken. Dessa personas skapas sen utifrån vad de har för sorts bakgrund (karriär, utbildning och roll), demografiska fakta så som kön, ålder, inkomst samt mer kvalitativa mjuka värden så som beteende och hur de kommunicerar. Ni ska också identifiera vilka mål och utmaningar de står inför så att ni kan svara på frågan: vad kan vi på vårt bolag hjälpa denna persona med? Sen skapar ni fiktiva citat på invändningar, deras mål och utmaningar t ex: “det har tidigare varit svårt att implementera ny teknik i vårt bolag” eller “jag har inte tid och det är svårt att utbilda de anställda i ny teknik”. När detta är på plats – ta en check på ert marknadsbudskap och hur det kommuniceras utåt. Ni kan även skapa en kort “elevator pitch” som kan tänkas tilltala er persona.

För att summera vad SEO för B2B-företag är:

 • Ta tiden att lära känna er målgrupp OCH de olika personas som finns i den.
 • Skapa content som svarar på frågor som de olika personas kan tänkas vilja få svar på.
 • Ge dem sen mer kvalitet i form av content de kan ladda ner och samla in deras mail som sen används till att skapa leads till er säljpipe.
Sökordsanalys

Hur man gör en sökordsanalys

Av SEO

Om du funderar på att börja annonsera på Google (Google Ads) eller om du ska jobba med SEO måste du först göra en sökordsanalys för att veta precis vad du ska optimera för och vilka sökord du ska använda. Den här lathunden förklarar varför en sökordsanalys är så viktig och hur du faktiskt utför en sådan som ett proffs.

Vad är en sökordsanalys?

Sökordsanalysen är processen att hitta och analysera sökord som potentiella kunder använder när de söker på sökmotorer. Slutresultatet bör ge dig stor insikt i din målgrupps beteende och är utgångspunkten i din content marketing, så väl som en del av din större marknadsstrategi. Innan vi börjar förklara processen, låt oss titta på de viktigaste begreppen man bör förstå först.

Sökordsanalys kan definieras som det arbete du gör för att ta fram en lista med sökord du vill ranka för.

Sökordsstrategi handlar om de beslut du fattar baserat på informationen i sökordsanalysen.

Sökfraser är sökord som innehåller flera ord. Vi brukar använda ordet sökord hela tiden, men det betyder inte nödvändigtvis att det bara är ett ord. [Sökmotoroptimering Malmö] är ett sökord, liksom [det bästa Google Analytics-pluginet]. Sökord består vanligtvis av flera ord! Så, i den här guiden, när vi pratar om sökord, menar vi vanligtvis en fras, snarare än ett enda ord.

Long tail sökord är mer specifika och mindre vanliga eftersom de fokuserar mer på en nisch. Ju längre (och mer specifika) sökfrasen är desto lättare blir det att ranka frasen. Sökord som är mer specifika (och ofta längre) brukar kallas long tail sökord.

Fokus sökord är det ord eller frasen du vill ha din sida att hitta för.

Sökintent handlar om att förstå vad en potentiella kunder verkligen vill ha. Dessa är inte bara sökord, utan de bakomliggande ambitionen för sökningen, vill veta, göra eller köpa.

Organisera dina sökord i en praktisk mall

Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv. Få din kopia idag!

LADDA NED GRATIS SÖKORDSMALL

Varför är sökordsanalys viktigt?

Vi hör allt oftare om hur mycket SEO och Google Ads har utvecklats de senaste 10 åren, och hur viktiga sökord har blivit för vår förmåga att ranka bra för de sökningar folk gör varje dag.

Och i viss utsträckning är detta sant; Att använda sökord som exakt matchar en persons sökning är inte längre den viktigaste rankningsfaktorn. Det är snarare avsikten (sökintent) med det här sökordet, och huruvida en del content löser den avsikten.

Men det betyder inte att sökordsanalysen är en föråldrad process. Låt mig förklara:

Sökordsanalysen berättar om vilka ämnen människor bryr sig om och, om du använder rätt SEO verktyg, hur populära dessa ämnen faktiskt är bland målgruppen. Den operativa termen här är ämnen – genom att undersöka sökord som får en hög volym sökningar per månad kan du identifiera och sortera innehållet i ämnen som du vill skapa innehåll för. Då kan du använda dessa ämnen för att bestämma vilka sökord du letar efter och inrikta dig på dem.

Genom att undersöka sökordens konkurrens, sökvolym och allmän avsikt kan du ta itu med de frågor som de flesta i din målgrupp vill ha svar på.

Hur påverkar intentionen sökordsanalysen?

Som jag nämnde ovan är användarens avsikt nu en av de viktigaste faktorerna för dina chanser att ranka högt på sökmotorer som Google. Idag är det viktigare att din webbsida tar itu med det problem som en sökare vill lösa än bara bär sökordet som sökaren använde. Så, hur påverkar detta sökordsanalysen du gör?

Det är lätt att ta sökord för vad de verkar vara på ytan, och tyvärr kan sökord ha många olika betydelser under ytan. Eftersom avsikten bakom en sökning är så viktig för din chanser att ranka, måste du vara extra försiktig med hur du tolkar sökorden du inriktar dig på.

Jag ska ta dig genom en sökordsprocess som du kan använda för att hjälpa dig att ta fram och begränsa en lista över sökord du borde inrikta dig mot. På det sättet kommer du att kunna planera och genomföra en stark sökordsstrategi som hjälper dig ranka för de sökfraserna som är viktiga för dig.

Så gör du en sökordanalys för din SEO strategi

Steg 1: Vad är ditt mål?

Innan du börjar något, tänk på ditt mål. Tänk på frågor som: Vem är du? Vad handlar din webbplats om? Vad gör dig speciell? Vem försöker du nå? Och vilka löften ger du på din webbplats?

Många företagare kan inte i första hand svara på dessa frågor. Du måste veta vad som gör att du sticker ut från mängden. Dessutom måste du veta vilken målgrupp som du vill inrikta dig på. Så ta din tid och bokstavligen skriv ner ditt mål på en bit papper, en dator eller en telfonen – någonstans du inte blir av med det. När du kan svara på dessa frågor i detalj har du tagit det första och viktigaste steget i din sökordsstrategi.

Steg 2: Skapa en lista över viktiga ämnen baserat på vad du vet om ditt företag.

I det andra steget av din sökordsanalys skapar du en lista med ämnnen som är relevanta till ditt företag. Tänk på de ämnen du vill ranka för som generiska lådor. Du kommer att komma på ca cirka 5-10 ämneslådor som du tycker är viktiga för ditt företag, och sedan använder du dessa ämneslådor för att hjälpa dig att ta fram specifika sökord senare.

Om du är en regelbunden bloggare, är det förmodligen de ämnen du bloggar mest om. Eller kanske är det ämnen som ofta dyker upp i försäljningssamtal. Sätt dig själv i din målgrupps sits – vilka ämnen skulle din målgrupp söka efter för att hitta ditt företag? Vi på Buzzle säljer digital marknadsföring och våra ämndeslådor kan se ut så här:

 • Inbound marketing (880)
 • Sökmotoroptimering (2,9k)
 • Lokal SEO (30)
 • Facebook annonsering (480)
 • Instagram annonsering (40)
 • Sociala medier marknadsföring (260)
 • Epostmarknadsföring (90)
 • Marketing automation (880)
 • Google Ads (5,4K)

Siffrorna i parentes till höger om varje sökord är deras månatliga sökvolym. Med den datan kan du mäta hur viktiga dessa ämnen är för målgruppen och hur många olika delämnen du kan behöva skapa innehåll för att lyckas med det sökordet.

Steg 3: Fyll i de ämneslådorna med sökord.

Nu när du har några ämnen som du vill fokusera på är det dags att identifiera några sökord som faller i dessa lådor. Det här är sökord som du tycker är viktiga att ranka för i SERPs (sökmotorens resultatsidor) eftersom din målkund använder dessa orden i sina sökningar.

Om jag tex tog ämnet SEO (sökmotoroptimering) från listan ovan skulle jag brainstorma några sökfraser som jag tror att folk skulle använda relaterat till det ämnet. De kan innehålla:

 • Vad är SEO?
 • Hur fungerar Google
 • Varför är sökmotoroptimering viktigt?
 • SEO verktyg
 • Sökordsanalys guide
 • Long tail sökord
 • On-page analys
 • Länkarbete och strategi

Och så vidare. Poängen med det här steget är inte att ha en slutgiltig lista över sökord. Det ska vara en lista med sökord som du tror att potentiella kunder kan använda för att söka efter innehåll som är relaterat till det aktuella ämnesområdet. Vi kommer att trappa ned listan senare i processen, när du har den slutgiltiga listan finns det flera datordrivna verktyg för dig för att få reda på vilka sökord du är mest sannolikt att ranka bra för.

Steg 4: Skapa landningssidor

Nästa steg mot en långsiktig sökordsstrategi är att skapa grymma landningssidor. Tidigare har varje sökord du hittat fått sin egen landningssida. Idag är sökmotorerna så smarta att de mest använder sökintentionen för att visa sökare det bästa svaren på deras frågor. Webbsidan som på bästa sätt svarar på de bästa frågorna kommer att ligga på toppen. Sökmotorer förstår också subtila skillnader mellan sökord så att du inte behöver skapa landningssidor för alla subtila variationer av ett sökord. Du kan optimera en sida för flera sökord, synonymer och relaterade sökord.

Skapa en översikt

Vi rekommenderar dig att bygga din sidstruktur på ett välstrukturerat sätt – kalkylprogram som Excel eller Google Docs är ett bra sätt att göra detta. Skapa en tabell och lägg till din lista med sökord. Att använda en tabell hjälper dig att skapa en struktur och att göra relevanta landningssida. Ange sökord i den första kolumnen och lägg till kolumner för de olika nivåerna av webbplatsens struktur.

Skapa landningssidor

Därefter måste du bygga en landningssida för dina sökfraser, men du behöver inte skapa alla dessa sidor omedelbart – det kan vara en långsiktig plan. Ju mer specifika din sökord är, desto längre ner i din webbplatsstruktur hör termens landningssida. De viktigaste sökorden leder till dina viktigasta artiklar, de kallas för pillar pages eller cornerstone. Dessa är de sökord du definitivt vill ranka för. För att göra detta skapar du det bästa möjliga innehållet om det sökordet – kvalitativt och allomfattande, precis som den guiden du läser just nu. Alla dina stödjande artiklar kommer att länka till detta ”pillar” innehållet. Detta bör ingå i din interna länkstrategi, du länkar från ”tail to head”.

När du har slutfört din sökordsanalys borde du ha en tydlig översikt över de sökord som folk använder och vad sidorna på din webbplats måste innehålla för att ranka. Denna översikt blir din utgångspunkt för din skriftliga content marketing strategi.

Långsiktig sökordsstrategi

Ingen webbplats borde förlita sig på ett enda sökord eller ett sökfras för dess trafik. Du bör använda ditt mål som utgångspunkt, ta sedan våra steg för att genomföra korrekt sökordsanalys och arbeta mot en solid bas: en sökordsstrategi. Det här avsnittet av vår guide förklarar varför det är viktigt att ha en långsiktig sökstrategi.

Hur många sökord?

Vi kan inte säga det exakta antalet sökord du borde ha, men vi kan berätta att du behöver många – så många som du kan tänka dig. Men mer än 1000 sökord är förmodligen för många!

Även om du är ett litet företag, kommer du förmodligen att sluta med ett par hundra sökord. Men det är inte nödvändigt att skapa sidor för alla dessa genast. Det stora med att ha ett Content Management System (CMS) som WordPress är att du kan lägga till innehåll bit för bit. Tänk på vilka sökord du vill ranka för nu, och vilka är inte lika viktiga direkt. Förstå dina prioriteringar och planera skapandet av ditt innehåll.

Betydelsen av long tail sökordsstrategi

Att fokusera på long tail sökord bör vara en viktig del av en långsiktig sökordsstrategi. Sökord med long tail (lång svans) är sökord eller fraser som är mer specifika (och vanligtvis längre) än vanligare sökord, ofta kallade huvudord. Long tail sökord får mindre söktrafik, men brukar konvertera högre, eftersom de fokuserar mer på en viss produkt eller ett ämne.

Se hur dina konkurrenter rankar för samma sökord.

Bara för att din konkurrent gör något betyder inte att du måste. Detsamma gäller för sökord. Bara för att ett sökord är viktigt för din konkurrent betyder det inte att det är viktigt för dig. Att förstå vilka sökord dina konkurrenter försöker ranka för är dock ett bra sätt för dig att utvärdera din lista.

Om din konkurrent är rankar för vissa sökord som finns på din lista, är det definitivt meningsfullt att arbeta för att förbättra din ranking för dem. Men ignorera inte de som dina konkurrenter inte verkar bry sig om. Detta kan vara ett utmärkt tillfälle för dig att ta marknadsandelar på viktiga ämnen.

Hur ser jag vilka sökord mina konkurrenter rankar för? Bortsett från att man manuellt söker efter sökord i en inkognito-webbläsare / mode och ser vilka positioner dina konkurrenter är i, tillåter verktyg som SEMrush och SERANKING dig att köra ett antal gratisrapporter som visar dig några av sökorden för domänen du anger. Detta är ett snabbt sätt att få en känsla av de typer av fraser som dina konkurrenter rankar för.

Steg 6: Använd Google Ads Keyword Planner / sökordsplaneraren för att skära ner sökordslistan.

Nu när du har rätt mix av sökord, är det dags att trappa ned dina listor med lite mer kvantitativ data. Du har många verktyg till ditt förfogande för att göra detta, jag delar metodiken som jag gillar och som känns enklast att göra.

Jag gillar att använda en blandning av sökordsplaneraren (du måste konfigurera ett Ads-konto för detta, men det betyder inte att du måste skapa en annons) och Google Trends.

I sökordsplaneraren kan du få sökvolymer och trafikuppskattningar för sökord som du funderar på.

Använd sökordsplaneraren för att markera alla fraser på din lista som har alltför lite (eller alltför mycket) sökvolym och inte hjälper dig att behålla en hälsosam mix som vi pratade om ovan. Men innan du tar bort något, kolla in deras trendhistorik och prognoser i Google Trends. Du kan se om vissa lågvolymvillkor verkligen kan vara något du borde investera i nu – och kassera in fördelarna senare.

Eller kanske tittar du bara på en lista med sökord som du är osäker över, och du måste trappa ned den på något sätt … Google Trends kan hjälpa dig att bestämma vilka sökord som trendar uppåt och är därmed värda mer av ditt fokus.

Sammanfattning

En sökordsanalys bör vara början på en hållbar SEO strategi. Resultatet blir en lång lista med sökord som du vill hittas för. Men den svåraste delen är fortfarande inte klar: skriva allt innehåll. Du borde skriva artiklar och blogginlägg för varje sökord du vill ranka för. Det är en utmaning! Du har nu en lista med sökord som hjälper dig att fokusera på de rätta ämnena för ditt företag. Du kan även ladda ner vår gratis SEO-mall för att hjälpa dig att organisera dina sökord och spåra vilka du fokuserar på för olika sidor på din webbplats.

Var noga med att löpande omvärdera dessa sökord, kvartalsvis är ett bra riktmärke, men vissa företag tycker om att göra det ännu oftare än det. När du får ännu mer auktoritet i SERP: kommer du kunnna lägga till fler och fler sökord i dina listor för att ta itu med när du arbetar med att behålla din nuvarande närvaro och sedan växa i nya områden utöver det.

Organisera dina sökord i en praktisk mall

Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv. Få din kopia idag!

LADDA NED GRATIS SÖKORDSMALL
sökordsanalys workshop

Vad är en sökordsanalys?

Av SEO

Sökordsanalysen är första steget i att optimera en webbplats synlighet för vissa sökord i sökmotorer. Utan en väl genomförd sökordsanalys kan det bli svårt att arbeta med SEO. Det gäller att vara strategisk och för små företag kan det vara fördelaktigt att undvika sökord med hög konkurrens. Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när ni gör sökordsanalysen och planerar sökordsstrategin. I den här artikeln diskuterar vi bland annat uppdrag, målgrupp och konkurrens.

Vad gör företaget unikt?

Innan ni gör någonting, och det här är nyckeln, behöver ni veta och definiera vad som gör just ert företag unikt. SEO fungerar precis som en vanlig verksamhet. Att göra allt på samma sätt eller kanske sämre än konkurrenter kommer inte göra att ert företag sticker ut bland mängden. Om ert företag inte är det bästa, varför skulle då kunder välja er över någon annan? Och varför ska Google ranka er webbplats? Det verkar enkelt, men det är lätt hänt att man fokuserar på att ranka och glömmer ofta bort vad som faktiskt räknas.

Meningsfulla sökord

Våra kunder säger ofta: vi kan inte komma på några meningsfulla sökord. Om ni också kämpar med det, ta några steg tillbaka och titta på ert företag som helhet:

 • Vad är erbjudandet?
 • Vad är ert uppdrag?
 • Vilka är era kärnvärden och styrkor?

Vad får företaget att sticka ut från mängden? Tänk på nischaspekterna i företaget som ni är bäst på. Man behöver inte vara bättre än konkurrenterna på precis allt, så länge ni hittar tillräckligt många ämnen för att bygga en sökordsstrategi runt. För mindre företag betyder det förmodligen att ni måste vara bättre på de saker som de stora företagen inte tänkt på eller aktivt vill göra. Kommer ni inte på någonting alls här så har ni ett mycket större problem än att bara sökord …

Målgruppens roll i sökordsanalysen

När ni har bestämt vad erbjudandet är, är det dags att kartlägga målgruppen. I slutändan handlar sökmarknadsföring om att kunder ska kunna hitta er. Så det första som behöver göras är att ta reda på vilka ord målgruppen använder för att hitta informationen de letar efter.

Låt oss titta på ett exempel. Här på Buzzlemedia utför vi sökordsanalyser. Så i början kan det vara logiskt att vi optimerar för sökordet ”sökordsanalys”. När vi analyserar trafikdatan visar det sig att vår målgrupp söker efter ”vad är en sökordsanalys och hur gör man en sökordsanalys” oftare. Så det är mycket mer meningsfullt att optimera för de sökfraserna istället. Som det här inlägget ni läser just nu. Den är optimerad för ”hur och vad” en sökordsanalys är och varför det är viktigt. Varje företag har sitt interna ordförråd, vilket ofta inte stämmer överens med målgruppens ordförråd. Därför bör ni alltid välja sökord ur målgruppens perspektiv. Google Trend kan användas för att undersöka hur ofta vissa sökfraser används jämfört med andra.

Analysera konkurrenternas sökordsstrategi

Slutligen kan ni helt enkelt inte utarbeta en ordentlig sökordsstrategi utan att analysera konkurrenterna. Alltför ofta optimeras webbplatser för sökord som de inte har möjlighet att ranka för. Därför är det viktigt att undersöka konkurrensen för sökorden.

Ni kan göra en grundlig analys av alla konkurrenter inom ert område och det kan säkert vara värt att göra. Men låt oss hålla fast vid grunderna. Det är faktiskt ganska lätt att få en allmän uppfattning om konkurrensen. Bara Googla några sökord ni gärna vill ranka för och se vilka företag som dyker upp, jämför dem med var er webbplats rankas. Hur stora är de företagen som rankar 1-3? Skulle ert företag passa in bland dessa resultat?

OBS! Ni kan inte bara förlita er på sökresultaten eftersom Google skräddarsyr dem efter personlig sökhistorik, vilket innebär att er webbplats kommer att ranka bättre för er än för andra som gör samma sökning. Ni kan söka i inkognito-mode för att få bättre uppskattning. Annars skulle ni också kunna använda en VPN eller ett SEO-verktyg som tex SEMRush eller MOZ.

Utvidga strategin steg för steg

Stora webbplatser kan enkelt ranka för de mest allmänna sökorden. Mindre webbplatser med en mycket specifik nisch kan göra detsamma. Det är självklart också lättare om ni skriver på ett språk som inte talas över hela världen som engelska. För de flesta mindre webbplatserna som skriver på svenska är dock den allmänna tumregeln följande: Börja med en stor uppsättning long tail sökord som har lite trafik. Därefter arbetar ni steg för steg mot tuffare sökord. När webbplatsen har fått SEO auktoritet, börja optimera för mer allmänna sökord. Och i slutändan kanske ni också kan ranka för företagets viktigaste sökord.